Video’s van Ajax.nl op je TV bekijken

Video’s van Ajax.nl op je TV bekijken

Het is vanaf nu mogelijk om video’s en live-uitzendingen van Ajax.nl op je tv te bekijken. De videoplayer is geschikt gemaakt voor Chromecast van Google en Apple TV.

In de videoplayer op Ajax.nl verschijnt automatisch het icoon waarmee je de video of live-uitzending kan casten naar je televisie. Op die manier kan je bijvoorbeeld de (thuis)wedstrijden van de Ajax Vrouwen en Ajax O19 op een groot scherm bekijken.

Apple heeft overigens het airplay-symbool verwijderd uit Safari en de video-app vanaf iOS 8.1. Op iOS 8.1+ is het wel mogelijk om te airplayen door van onder te swipen en de airplay mirror aan te zetten.

Naar de Video - stream