Menu

Ajax Cape Town

De Ajax Foundation ondersteunt het project Community Scheme van Ajax Cape Town Communitt Scheme is het meest intensieve maatschappelijke programma in Zuid-Afrika. Door het organiseren van sportactiviteiten wordt geprobeerd de criminaliteit te verminderen. Daarnaast heeft het programma als doel kinderen hoop en kansen te geven door het aanleren van levensvaardigheden.  Het programma bestaat uit een les- en voetbalprogramma op de scholen en in de wijk.

Kick ’n Learn is een lesprogramma op de basisschool waar het vooral gaat om het aanleren van vaardigheden. Urban Soccer is een naschools lesprogramma waar vooral voetbal en het aanleren van normen & waarden centraal staat. Vier fulltime coaches bezoeken dagelijks de deelnemende scholen en werken daarnaast intensief samen met de politie om veilig voetballen op een centraal plein in de wijk mogelijk te maken.

Door deze samenwerking wordt het vertrouwen van de gemeenschap in de politie gestimuleerd. In de zomervakantie worden er tevens holiday clinics georganiseerd; een voetbalkamp waaraan jongens en meisjes tussen de 6 en 15 jaar tijdens schoolvakanties kunnen deelnemen.