Menu

Bestuur

De Ajax Foundation hanteert een bestuursmodel waarin een vrijwilligersbestuur de rechtspersoon vertegenwoordigt en tevens eindverantwoordelijk is. Het bestuur delegeert de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en dagelijkse leiding van de stichting aan de manager. Het bestuur heeft 5 onbezoldigde leden die op basis van deskundigheid zijn benoemd.

Het bestuur van de Ajax Foundation bestaat uit: Edwin van der Sar (voorzitter), Sirik Goeman (penningmeester), Roderick Turpijn (secretaris), Susan Lenderink en Miel Brinkhuis. 

Onderstaand de nevenfuncties van de bestuursleden:

 Edwin van der Sar

 • Algemeen directeur Ajax NV
 • Vice-voorzitter Ajax NV
 • Vice-voorzitter ECA
 • Executive board member ECA
 • Non-executive Board member Ajax Cape Town
 • Fifa Football stakeholders committee member

Susan Lenderink

 • CFO AFC Ajax NV
 • Non-executive board member Ajax Capetown
 • Bestuurder Euro Shoe Group NV

 Sirik Goeman

 • Registeraccountant/partner DKL Accountants BV
 • Docent BIV-IC (post-master Accountancy) aan Business Universiteit Nyenrode
 • Lid Kerngroep BIV-IC Nyenrode
 • Lid Raad van Geschillen van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants)
 • Lid SRA IT Audit Expertkring

Miel Brinkhuis

 • Head of Communications & Media AFC Ajax
 • UEFA-club Media Forum member

Roderick Turpijn

 • Heart of Operations Wundermart