Menu

Interviewverzoek

Een interviewverzoek dien je in via onderstaand formulier. We gebruiken de NSP- en AIPS-kaart als richtlijn voor goedkeuring.

Persdagen

Pers en spelers spreken elkaar op wekelijkse persdagen. Deze zijn meestal op de laatste werkdag voor een wedstrijd.

Accorderen
Ajax behoudt zich het recht voor om teksten vóór publicatie in te zien en feitelijke onjuistheden of citaten te wijzigen. Om een tekst zorgvuldig te beoordelen, moet deze tenminste 1 werkdag vóór de deadline bij ons in bezit zijn.

Interviewverzoek