Winactie: Penalty Shooter

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘Penalty Shooter’ (hierna: “de Actie”), georganiseerd door Ajax

2. Op de Actie zijn de onderhavige actievoorwaarden van toepassing (hierna: “Actievoorwaarden”). Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

3. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Ajax

4. Ajax behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, Prijs, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Ajax daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers en/of Winnaar.

5. De Actie en/of Actievoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangepast worden. Indien hiervan sprake is wordt dit gecommuniceerd.

 

Deelname

6. Deelname is mogelijk van 19 november tot en met 31 december 2021. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen.

7. Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.

8. Medewerkers van AFC Ajax zijn uitgesloten van deelname

 

Het Actiemechanisme

9. Een deelnemer speelt het spel ‘Penalty Shooter’. Bij 3 gouden ballen op een rij kan de deelnemer zijn of haar gegevens achterlaten op het formulier en kans maken op de prijs.

10. Er wordt door middel van een loting drie winnaars gekozen. Hij of zij ontvangt van AFC Ajax bericht. Dit kan per telefoon of mail worden gedaan.

 

Prijs

3x een cadeaubon van Ajaxshop.nl t.w.v. € 30. De prijs is niet inwisselbaar voor cash.

 

Privacy

Ajax deelt jouw gegevens nooit zonder je toestemming met externe partners of sponsoren. In ons privacy statement kun je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan.