Tegemoetkoming seizoen 2022-2023

Wedstrijden met beperkt of zonder publiek seizoen 2022-2023

Indien er aankomend seizoen duels met beperkt (of zonder) publiek gespeeld moeten worden, kan Ajax helaas genoodzaakt zijn om de dan geldende (corona-)maatregelen die vanuit de overheid aan het betaald voetbal of Ajax opgelegd worden te hanteren. 

In dat geval draagt Ajax een deel van het financiële risico:

  • Ajax draagt, met ingang van de zesde wedstrijd waarvoor Ajax jou geen toegangskaart heeft kunnen verstrekken, het risico, dan heb je recht op een pro rata tegemoetkoming; voor de eerste vijf wedstrijden draag je zelf het risico en volgt geen tegemoetkoming als Ajax onverhoopt geen toegangskaart heeft kunnen verstrekken.

Graag leggen wij je uit wat dit in de praktijk inhoudt:

  • Een thuisduel zonder publiek; je kunt kiezen voor een tegemoetkoming met ingang van de zesde wedstrijd waarvoor Ajax jou geen toegangskaart heeft kunnen verstrekken. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald naar rato van het aantal gespeelde wedstrijden;
  • Een thuisduel met beperkt publiek; er wordt geloot en je loot automatisch mee;
  • Ben je uitgeloot, dan kun je kiezen voor tegemoetkoming met ingang van de zesde wedstrijd waarvoor Ajax jou geen toegangskaart heeft kunnen verstrekken;
  • Ben je ingeloot, dan geldt geen tegemoetkoming en moet je je uiteraard houden aan de dan geldende toegangsvoorwaarden en maatregelen.

 

Voor de seizoenen vanaf 2023-2024 geldt het volgende:

Ajax zal per seizoen, voorafgaand aan het betreffende seizoen, eenzijdig bepalen of een tegemoetkoming zal worden gegeven wanneer geen toegangskaart kan worden verstrekt als gevolg van (corona)maatregelen. Als Ajax bepaalt om een tegemoetkoming aan te bieden worden de geldende voorwaarden voorafgaand aan het betreffende seizoen kenbaar gemaakt.

 

Tegemoetkoming seizoen 2021-2022

Bij aanvang van het seizoen is toegezegd dat je, mits je dat wilt, voor de wedstrijden waarvoor je van Ajax geen toegangskaart hebt ontvangen (wedstrijden geheel of deels zonder publiek vanwege corona) een tegemoetkoming ontvangt. Richting het einde van het huidige seizoen nemen wij contact op aangaande de tegemoetkoming. Deze wordt in mindering gebracht op de factuur van het seizoen 2022-2023. Indien het Ajax Business Membership niet wordt verlengd dan krijg je net als verlengende relaties de mogelijkheid om aan te geven of je compensatie wilt ontvangen. Afhankelijk van de keuze wordt de tegemoetkoming gecrediteerd op de factuur van seizoen 2021-2022.