Menu
Aandeelhouders bijeen in ArenA

Aandeelhouders bijeen in ArenA

Tijdens de drukbezochte Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) kwamen vrijdagmiddag veel punten aan de orde. Zo stonden onder meer de herboeming van commissaris Leo van Wijk en de benoeming van Dolf Collee en Edwin van der Sar tot statutair directeuren op de agenda. Ook werd de actuele situatie rondom Wim Jonk besproken.

RvC-voorzitter Hans Wijers opende de jaarlijkse AVA met een beterschapswens voor de zieke Johan Cruijff. ,,We wensen hem heel veel sterkte en kracht. Beterschap.” Verder verschafte hij duidelijk rondom zijn eigen positie. Eerder gaf hij aan op termijn te willen terugtreden. ,,Wellicht bent u verbaasd om mij hier nog achter de tafel te zien zitten. Laat er geen misverstand over bestaan: ik zal pas het stokje overdragen aan Leo van Wijk als er in de RvC vervangers voor Dolf Collee (nu statutair directeur, red.) en mij zijn gevonden. Tot aan de bijbehorende BAVA neem ik mijn verantwoordelijkheid en zal ik mij inzetten voor Ajax.”

Er werd tijdens het samenzijn met de aandeelhouders door Wijers benadrukt dat het arbeidsconflict tussen Ajax en Jonk losstaat van de enkele jaren geleden ingezette koers. In navolging van wat Collee eerder al zei staan de oorspronkelijke vijf uitgangspunten van het plan waar Ajax sinds enkele jaren mee werkt niet ter discussie. Dit werd tijdens de AVA nog eens bevestigd door RvC-voorzitter Wijers. ,,Er wordt geen afscheid genomen van de ingezette koers. Daar is geen discussie over mogelijk.”

Dividend
Op de mededeling dat Ajax dividend gaat uitkeren, opperde een aandeelhouder dat de aandeelhouders het bedrag bij wijze van sympathiek gebaar aan de Ajax Foundation kunnen schenken. Hij stelde voor dat de beoogde schenking aan de foundation specifiek aan Life Skills & Clinics voor asielzoekers wordt besteed. Aandeelhouders die dit willen kunnen het uitgekeerde dividend storten op de bankrekening van de Ajax Foundation: NL98ABNA0511511515.

Tijdens de AVA kwam onder meer de herboeming van commissaris Leo van Wijk (links op de foto) aan de orde.
Tijdens de AVA kwam onder meer de herboeming van commissaris Leo van Wijk (links op de foto) aan de orde.

 
Tijdens de ruim drie uur durende bijeenkomst kwamen de directieleden en RvC-leden beurtelings aan het woord. Zo gaven de vier directieleden een toelichting op zaken die het afgelopen seizoen binnen hun eigen portefeuille hebben gespeeld. Verder gaven ze, op aanwijzing van RvC-voorzitter Wijers, vragen op antwoorden uit de zaal die binnen hun vakgebied vielen. Datzelfde gold voor de overige RvC-leden. Ook zij gaven, ieder binnen hun expertise, antwoord op de vele vragen van de aanwezige aandeelhouders.

‘Drukfout’ in jaarverslag
De vragen waren uiteenlopend van aard. Naast allerlei vragen over de actuele situatie bij en Ajax kwamen onder meer het verdwenen programmaboekje Kick Off als ook de entreeprijzen ter sprake. Daarnaast was er een aandeelhouder die een ‘drukfout’ in het jaarverslag suggereerde. ,,Er staat op een pagina naast een foto van Kenny Tete een zin waarin het over het ‘mooie shirt’ van Ajax gaat. Daar ontbreken echter de letters s en t. Het shirt van Ajax is het namelijk het mooiste shirt.”

Tekst: Ajax.nl
Foto's: Ajax.nl/Louis van de Vuurst
Drukte tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders.
Drukte tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders.
De RvC-leden en Ajax-directeuren naast elkaar achter de tafel tijdens de AVA.
De RvC-leden en Ajax-directeuren naast elkaar achter de tafel tijdens de AVA.