Menu

Aandeelhoudersvergadering 12 september vervroegd

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ajax, gepland op dinsdag 12 september, is (met goedvinden van alle aandeelhouders die zich tijdig en correct voor deze vergadering hadden aangemeld) vervroegd van 15.30 uur naar 10.00 uur. Dit in verband met het UEFA Cup-duel van Ajax tegen AA Gent, die om 18.00 uur wordt gehouden in Belgie. De lokatie bleef ongewijzigd. Aandeelhouders met uitnodiging worden verwacht in de kantine van "Sportpark De Toekomst", Borchlandweg 16-18, Duivendrecht. Aandeelhouders dienden uiterlijk 5 september jongstleden schriftelijk kenbaar te maken bij hun bank aanwezig te zijn bij deze vergadering.

Lees de oproep van 28 augustus.