Menu

Actievoorwaarden Lucky Hour

Algemene actievoorwaarden Lucky Hour

- Deelnemers aan deze actie, ontwikkeld door Jupiler, verklaren zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
- Onder deelnemers (of deelnemer) wordt verstaan een bezoeker van Lucky Hour.
- De actie staat bekend onder de naam “Lucky Hour” en vindt plaats op vrijdag 6 maart van 18:00 tot 19:00 uur in Café De Ebeling (Overtoom 52, Amsterdam).
- De actie is voor iedereen toegankelijk. Desalniettemin geldt een maximale capaciteit van 150 personen. Tijdens Lucky Hour geldt een vol = vol principe, zoals ook in aanloop naar de actie gecommuniceerd zal worden.
- Alcohol wordt alleen verstrekt aan personen van 18 jaar en ouder, waarbij legitimatie verplicht is. Personen jonger dan 18 jaar zijn derhalve welkom tijdens Lucky Hour.
- Jupiler draagt zorg voor de aanwezigheid van ten minste twee Ajax spelers. Indien – en om welke reden dan ook – spelers verhinderd blijken behoudt Jupiler zich het recht voor af te zien van het vooraf gecommuniceerde aantal, alsmede de gecommuniceerde namen.
- Tijdens Lucky Hour wordt de Lucky Hour Quiz gespeeld. Gasten kunnen eenmaal per persoon deelnemen en maken daarbij kans op een wedstrijdshirt van aanwezige spelers. Uitslag wordt via loting bepaald en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
- Indien de prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt Jupiler zich het recht voor om, ook nadat de prijs is bevestigd aan de winnaar, een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. Jupiler aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs.
- Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie, behoudens de af te nemen consumpties, waarvoor op bier en fris het principe ‘tweede gratis’ van toepassing is met een maximale bestelling van drie consumpties per persoon per keer.
- Jupiler behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actie voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Jupiler, AFC Ajax of derden.
- Jupiler is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie.
- Jupiler behoudt zich het recht voor deze actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk, via de website van AFC Ajax bekend worden gemaakt.
- De algemene voorwaarden betreffende de actie zijn te vinden op de website van AFC Ajax.
- Jupiler behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen en/of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
- Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die direct of indirect verband houden met de actie zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegd rechter te Breda.