Menu
Aftrap Ajax Supporters Raad

Aftrap Ajax Supporters Raad

De Ajax Supporters Raad (ASR), de nieuwe naam van het Ajax supportersforum, kwam woensdagavond voor de eerste keer bijeen.

Ieder kan zijn mening geven Ieder kan zijn mening geven

Eén van de belangrijke pijlers in het beleidsplan van Ajax is het onderhouden van een goede band met de supporters. Zowel de supporters als Ajax hechten waarde aan een goede onderlinge communicatie. In de nieuwe opzet van het supportersoverleg zal het supportersbeleid van Ajax worden besproken.

Bij elke vergadering zullen diverse wensen en ideeën van supporters op de agenda staan. In deze klankbordgroep zal de nadruk liggen op de zaken die relevant zijn voor de verbetering van de band tussen Ajax en de bezoekers van wedstrijden in de ArenA. Dit zijn voornamelijk de 42.000 seizoenkaarthouders. Maar er zal uiteraard ook aandacht worden besteed aan de ideeën en wensen van de supporters die Ajax bij uitwedstrijden volgen.

De ASR is een goede afspiegeling van de supporters die wedstrijden van Ajax bezoeken. Drie vaste plekken in deze klankbordgroep zijn gereserveerd voor afgevaardigden van drie voor Ajax belangrijke organen. Het betreft hier de SVA (Supportersvereniging Ajax), de AFCA Supportersclub en de ABA (Ajax Businesss Associates). De overige 8 leden zijn in de voorgaande periode via www.ajax.nl op een democratische wijze gekozen en zij vormen een goede afspiegeling van de verschillende tribunedelen in de Amsterdam ArenA.

Voorzitter John Jaakke trapte woensdagavond af door ale aanwezigen welkom te heten, waarna iedereen zichzelf kort introduceerde. Van Ajax waren naast de voorzitter ook algemeen directeur Maarten Fontein en financieel directeur Jeroen Slop aanwezig, alsmede enkele andere medewerkers van de club.

Jeroen Slop en Maarten Fontein luisteren aandachtig Jeroen Slop en Maarten Fontein luisteren aandachtig

Wie zitten er in de ASR?

Dennis Bliek uit vak 016 vertegenwoordigt het invalidenplatform.
Ron Jansen uit vak 116 vertegenwoordigt de 1e ring Noord.
Simon Knol uit vak 411 vertegenwoordigt de 2e ring Noord.
Ilona Oerlemans uit vak 119 vertegenwoordigt de 1e ring Oost.
Brenda Toonen uit vak 420 vertegenwoordigt de 2e ring Oost.
Sander Adriaansen uit vak 125 vertegenwoordigt de 1e ring Zuid.
Mike Teniglio uit vak 429 vertegenwoordigt de 2e ring Zuid.
John van Reenen uit vak 401 vertegenwoordigt de 2e ring West.

Naar een afgevaardigde van de 1e ring West wordt momenteel gezocht onder de leden van Ajax die vanaf vak 101 t/m 111 de wedstrijden bekijken.

Aandacht voor elkaars opmerkingen Aandacht voor elkaars opmerkingen

De afgevaardigden van de drie vaste zetels zijn: Martine Eikelhof (SVA), Luc Posma (ABA) en Erwin Pieters (AFCA Supportersclub).

Er is afgesproken dat deze groep mensen minimaal vier keer per jaar bij elkaar komt. Bij elke vergadering zal Jeroen Slop namens de directie van Ajax aanwezig zijn en namens het bestuur schuift John Jaakke aan. Afhankelijk van de ingebrachte agendapunten zal desgewenst ook de ArenA vertegenwoordigd worden.

Op de website kun je via de rubriek Club - Supporters Raad informatie vinden over de ASR en daar zie je ook hoe je je vragen en opmerkingen kunt inbrengen. Er zal de komende periode op verschillende manieren aandacht worden besteed aan de ASR zodat de supporters de weg naar hun afgevaardigde goed kunnen vinden.

Langs deze weg roept Ajax de supporters alvast op om de eerste serieuze vragen en opmerkingen in te sturen. Dit alles met als doel dat supporters het bezoeken van een wedstrijd van Ajax meer en meer als een feest zullen gaan beschouwen.

Naar de rubriek Ajax Supporters Raad >>