Menu
Ajax bereikt geen akkoord met Cruijff

Ajax bereikt geen akkoord met Cruijff

De directie van Ajax, de Raad van Commissarissen en de leden van de technische klankbordgroep zijn er donderdagavond in een onderling gesprek niet uitgekomen.

De directie van Ajax onderschrijft het technisch advies van de klankbordgroep onder leiding van Johan Cruijff over de voetbalontwikkeling bij Ajax. Ajax betreurt het daarom dat het overleg donderdagavond met Cruijff, andere leden van de technische klankbordgroep en Wim Jonk en Dennis Bergkamp niet tot een gemeenschappelijk gedragen resultaat heeft geleid.

In het gesprek van de voltallige directie van Ajax, voorzitter Uri Coronel en commissaris Joop Krant met Cruijff en de anderen is donderdagavond aangekondigd dat de clubleiding van Ajax de voetbaltechnische adviezen uit het rapport gaat uitvoeren. Dit zou onder meer inhouden dat op korte termijn het ‘technisch hart’ van Ajax van start zou gaan, bestaande uit Dennis Bergkamp, Frank de Boer en Wim Jonk. Jonk zou zich naast zijn bestaande functie als individueel techniektrainer bij de jeugdopleiding gaan inzetten als technisch manager van de bovenbouw. Bergkamp, momenteel trainer bij de A1, zou zich als assistent-trainer bij de technische staf van de A-selectie voegen.

Tijdens het gesprek bleek dat alle gegeven en nog te geven adviezen van Cruijff onverkort door de directie zouden moeten worden uitgevoerd, inclusief de personele consequenties. Cruijff liet weten ook de totale regie te willen hebben. De directie van Ajax is verantwoordelijk voor het beleid, waaronder het personeelsbeleid, en kan dit niet uit handen geven.

De directie en commissarissen hebben dit vanavond met Cruijff besproken. Samen met hem en de andere (oud-)voetballers wil Ajax werken aan de uitvoering van de aanbevelingen over training en opleiding. Over de voetbaltechnische aanbevelingen zijn de directie en RvC van Ajax het eens met Cruijff, maar over de uitvoering en implementatie gaat de directie. Omdat over het technische deel overeenstemming bestaat, betreurt Ajax het des te meer dat het gesprek vanavond niet tot resultaten heeft geleid.

,,De directie van Ajax onderschrijft het technisch advies van de klankbordgroep onder leiding van Johan Cruijff over de voetbalontwikkeling bij Ajax", reageert Rik van den Boog namens de clubleiding van Ajax: ,,Wij willen graag uitvoering geven aan de adviezen. Ajax wil de kennis en ervaring van voormalig topvoetballers als Bergkamp en Jonk, maar ook andere Ajax-iconen, inzetten. Dit hebben wij met Johan Cruijff besproken vanavond. Eén ding is daarbij glashelder: wij zijn verantwoordelijk, dat kunnen wij niet zomaar uit handen geven. Het kan niet zo zijn dat de directie klakkeloos uitvoert wat door anderen wordt opgedragen. Over de voetbaltechnische aanbevelingen zijn we het eens en daar wilden we samen aan werken. Daarom is het zo jammer dat we vanavond er niet met elkaar zijn uitgekomen."

Voorzitter Uri Coronel liet namens de gehele Raad van Commissarissen weten: ,,Ik ben er bij betrokken geweest. Wij ondersteunen het standpunt van de directie dat het totale beleid inclusief het personeelsbeleid, niet uit handen mag worden gegeven."

Tekst en foto: Ajax.nl