Menu

Ajax blijft supporters steunen die op een positieve manier achter Ajax staan

Ajax betreurt de ernstige ongeregeldheden rondom de wedstrijd Feyenoord - Ajax en wenst met spoed duidelijkheid over de oorzaak. Uiteraard zijn de vernielingen en geweldplegingen door niemand goed te praten en indien het mogelijk is Ajax-supporters aan te wijzen die zich hebben misdragen op 17 april, wordt die personen in elk geval een stadionverbod opgelegd.

Maar zoals altijd zijn veel goedwillende supporters de dupe geworden van de incidenten op zondag 17 april. Op dit moment is het nog niet mogelijk om te achterhalen waarom het precies mis ging en waar fouten zijn gemaakt. Ajax doet er zelf alles aan om zo snel mogelijk de oorzaak van deze gebeurtenissen te achterhalen. Het audit-team voetbalvandalisme onder leiding van Mevrouw Vliegenthart is verzocht om een uitgebreid onderzoek te starten en met een duidelijke rapportage te komen. Naar aanleiding van de conclusies van dat rapport zal Ajax keuzes voor de toekomst maken.

Wat Ajax wel heeft gehoord is dat in beide treinen een uiterst ontspannen sfeer hing onderweg naar Rotterdam. Er was zeker geen sprake van vernielingen of geweldplegingen, integendeel.

Dit veranderde zeer kort nadat de eerste trein in het zicht van de Rotterdamse Kuip op een verkeerd baanvak terecht kwam en de tweede trein werd stilgezet. Wat daarna gebeurde, is niet goed te praten en Ajax keurt dat met alle stelligheid en kracht af. De club wil hiermee zeker niet de ongeregeldheden bagatelliseren.

Maar veel van onze trouwe fans die Ajax altijd op een positieve manier steunen, voelen zich naar aanleiding van dit incident benadeeld. Een groot deel van deze fans heeft ook 33 euro betaald en is tot laat in de avond heen en weer gestuurd voordat ze wisten waar ze aan toe waren. Ajax gaat ervan uit dat de rapportage van het audit-team voetbalvandalisme dit soort problemen ook aankaart en dat we daar in de toekomst ook van kunnen leren, zodat we onze trouwe en goedwillende supporters een plezierig en veilig bezoek aan onze voetbalwedstrijden kunnen bieden.

Ajax is een groot voorstander van een door de overheid gecontroleerd stadionverbod, met daaraan gekoppeld een meldingsplicht. Niet alleen bij strafrechtelijke stadionverboden, maar ook bij civielrechtelijke verboden. Als het aan Ajax ligt moet ook de discussie over een voetbalwet weer op de politieke agenda. Ajax is echter geen voorstander van een automatische vervoerscombi. Met andere woorden: als de veiligheid het toelaat, pleiten we ervoor om de supporters vrij te laten aanreizen.

Onze supporters moeten vanavond met een verplichte Buscombi naar Tilburg voor de halve finale van de Amstel Cup tegen Willem II. De burgermeester van Tilburg heeft het vrij aanreizen weer teruggedraaid naar aanleiding van de ongeregeldheden van afgelopen zondag. Weer een voorbeeld waar onze goedwillende supporters de dupe worden van de slechten. We waren met z'n allen op de goede weg. Die weg wil Ajax zo snel mogelijk weer inslaan door duidelijke maatregelen die door de overheid ondersteund worden.