Menu

Ajax boekt zeer goed halfjaarresultaat

AFC Ajax heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar 2003/2004 een netto winst van 17,6 miljoen euro geboekt. Transferresultaten en opbrengsten uit het meespelen in de UEFA Champions League zorgden ervoor dat het vergelijkbaar resultaat over het eerste halfjaar van het vorig boekjaar verbeterde met 18,4 miljoen Euro. Na toevoeging van het resultaat aan het groepsvermogen is dit toegenomen met 27,7 % tot 81,2 miljoen Euro.

Het operationele resultaat is belangrijk verbeterd met € 1,2 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.
De netto-omzet is gestegen van € 38,6 miljoen naar € 39,4 miljoen.
De totale bedrijfskosten zijn met € 0,4 miljoen gedaald van € 31,5 miljoen naar € 31,1 miljoen.
De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn gedaald met € 0,9 miljoen van € 8,9 miljoen naar € 8,0 miljoen, ofwel met 10,6 %.
Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 23,7 miljoen positief. Dit is € 23,2 miljoen meer dan over het eerste halfjaar van 2002/2003, veroorzaakt door de transferresultaten van Cristian Chivu, Ahmed “Mido” Hossam en Andy van der Meyde.
De belastinglast op het positieve resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt € 8,1 miljoen.
Het buitengewoon resultaat na belastingen van € 1,4 miljoen vloeit voort uit de vrijval van de voorziening ten behoeve van het afstoten van de Belgische deelneming.

Voor het gehele boekjaar verwacht Ajax zowel een positief operationeel resultaat als een totale netto winst.

De analyses en het volgende financieel overzicht hebben betrekking op de periode van 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003 en worden vergeleken met de periode 1 juli 2002 tot en met 31 december 2002.

Bekijk alle cijfers in de rubriek Business > Halfjaarcijfers