Menu

Ajax draagt Frank Eijken voor als nieuwe commissaris

Ajax is voornemens Frank Eijken te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen als opvolger van John de Mol. Eijken (49) is senior vice president sales & marketing voor de Europese tv-zenders van SBS.

Op grond van het bij Ajax geldende aftreedrooster komt 28 november aanstaande een einde aan de eerste termijn van de zittende commissarissen Sjoerd van Loon en John de Mol. Op 28 november houdt Ajax zijn Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Ajax is voornemens Van Loon voor een nieuwe periode van vier jaar te benoemen. De Mol heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

De benoeming van Van Loon en Eijken kan pas plaatsvinden nadat op 28 november de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de gelegenheid is gesteld andere kandidaten voor te stellen en eventueel bezwaar te maken tegen de voorgenomen benoemingen. Van Loon en Eijken hebben aangegeven hun voorgenomen benoeming te zullen aanvaarden.

Na een betrekking bij Reader’s Digest NV richtte Frank Eijken in 1989 IP op, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor alle commerciële activiteiten van onder meer RTL4, RTL5 en Yorin. Via Radio 10 FM belandde hij in 2000 bij SBS Broadcasting BV, waar hij lid was van de Raad van Bestuur. Vervolgens maakte hij in 2003 de overstap naar zijn huidige functie bij SBS Broadcasting SA.

Frank Eijken is lid van het Executive Committee van de Europese tv-organisatie EGTA, commissaris bij reclame-adviesbureau Doom and Dickson en commissaris bij sales promotiebureau Coopers Cross.

Omdat Eijken al jaren een warme belangstelling voor Ajax koestert en zijn sporen verdiend heeft op het terrein van marketing en sales, meent de club met hem een ideale kandidaat voor de vacature in de Raad van Commissarissen te hebben gevonden.