Menu
Ajax en NS eens over vervoer

Ajax en NS eens over vervoer

AFC Ajax en de Nederlandse Spoorwegen hebben vanavond overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder treinvervoer van Ajax-supporters naar de wedstrijd tegen Feyenoord mogelijk is.

Met het akkoord komt een einde aan langlopende onderhandelingen tussen Ajax en NS waarbij met name de toewijzing en hoogte van aansprakelijkheid in het geval van eventuele schade centraal stond. Om specifiek met betrekking tot deze wedstrijd toch tot overeenstemming te kunnen komen, heeft Ajax in moeten stemmen met een hogere risico-aansprakelijkheid. De extra last die hieruit voortkomt wordt voor een belangrijk deel door Ajax zelf genomen, maar leidt ook tot een verhoging van €7,- voor de resterende 1300 kaarten. De prijs van de ruim 300 kaarten die vóór het opschorten van de kaartverkoop reeds zijn verkocht, blijft ongewijzigd.

De intenties van Ajax en NS waren er tijdens de besprekingen steeds op gericht om het de supporters van Ajax mogelijk te maken af te kunnen reizen naar Rotterdam. De club is dan ook verheugd dat dit dankzij de zeer intensieve onderhandelingen alsnog is gelukt. Tegelijkertijd betreurt Ajax het dat het hiervoor ook een beroep moet doen op zijn supporters door een verhoging van de kaartprijs. Dit bleek echter onontkoombaar.

Ajax is de Nederlandse Spoorwegen erkentelijk dat ook zij, ondanks de in beginsel sterk uiteenlopende standpunten, de supporters van Ajax in staat stelt aanwezig te zijn bij deze klassieker tegen Feyenoord.