Menu

Ajax en Van Gaal uit elkaar

Louis van Gaal diende zaterdag zijn ontslag als technisch directeur van Ajax in, dat dinsdagavond door de leiding van de club werd geaccepteerd. De scheidend technisch directeur gaf zelf een toelichting op zijn beslissing te vertrekken.

Louis van Gaal heeft afgelopen zaterdag 16 oktober 2004 zijn verzoek tot ontslag ingediend bij de directie van Ajax. Na uitvoerig intern beraad en overleg met Louis van Gaal zelf, hebben directie en de Raad van Commissarissen van Ajax gisteravond besloten dit verzoek te honoreren.

In de afgelopen periode hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen Louis van Gaal en de leiding van Ajax. Eenmaal was ook Ronald Koeman daarbij aanwezig. Belangrijkste onderwerpen van gesprek waren:

• Functioneren van Louis van Gaal als technisch directeur
• De relatie tussen Louis van Gaal en Ronald Koeman en de situatie rondom het eerste elftal
• De huidige en toekomstige bevoegdheden van de technisch directeur

Het technisch beleidsplan is daarbij geen onderwerp van discussie geweest. Iedereen binnen Ajax is het over de inhoud daarvan eens.

De gesprekken bevestigden dat het niet in Louis van Gaal zijn karakter ligt om makkelijk compromissen te sluiten. Dit heeft tot spanningen geleid. De laatste weken kwam dit ook tot uiting in de relatie met Ronald Koeman over de uitvoering van het beleid met betrekking tot het eerste elftal.

Tot slot heeft Louis van Gaal aangegeven dat hij de bevoegdheden van de technisch directeur te beperkt vindt in verhouding tot de bevoegdheid van de trainer van het eerste elftal, vooral met betrekking tot de aan- en verkopen van spelers. De leiding van Ajax heeft in de gesprekken met Louis van Gaal aangegeven dat de bevoegdheden van de technisch directeur van Ajax ongewijzigd blijven.

Louis van Gaal heeft naar aanleiding van deze gesprekken de conclusie getrokken dat hij zo niet kan functioneren bij Ajax en heeft zijn ontslag afgelopen zaterdag aangeboden.

Ajax algemeen directeur Arie van Eijden zei namens Ajax: ,,We moeten helaas constateren dat het niet zo gelopen is als gedacht. We hebben in alle openheid met elkaar daarover gesproken. We betreuren de situatie omdat Louis van Gaal een op en top vakman is en oprecht in zijn bedoelingen. We moeten echter vaststellen dat we over de aanpak en de verantwoordelijkheden van mening verschillen.”

Louis van Gaal gaf als toelichting: ,,Mijn verzoek tot ontslag heb ik gedaan in het belang van Ajax en is niet een gevolg van de tegenvallende sportieve prestaties van de laatste tijd. Het gaat onder andere over een verschil van inzicht over de uitvoering van het technische beleid en de bevoegdheden van de technisch directeur bij Ajax.”

,,Iedereen die mij goed kent weet dat ik van duidelijkheid houd. Compromissen gaan niet goed samen met mijn karakter en ik voorzie meer verschillen van inzicht. In het licht daarvan heb ik besloten ruimte te maken. Ik hoop van harte dat ik daarmee het belang van Ajax dien. Ik had bij Ajax graag oud willen worden maar het loopt helaas anders”, aldus Louis van Gaal.