Menu
Ajax en Wim Jonk

Ajax en Wim Jonk

Ajax heeft geconcludeerd dat er een onoverbrugbaar meningsverschil is met Wim Jonk over de invulling en de werkwijze van het technisch hart. Om die reden heeft de club gesprekken gestart die er toe moeten leiden dat de club en hoofd jeugdopleiding Jonk uit elkaar gaan. Er is sprake van een langlopend verschil van inzicht tussen Jonk enerzijds, en de overige leden van het technisch hart en de voltallige directie anderzijds.

Algemeen directeur Dolf Collee betreurt dat het zo ver is gekomen: ,,De problemen in en rondom het technisch hart bleven bestaan, ook na veel pogingen om de leden nader tot elkaar te krijgen. Edwin van der Sar is sinds begin september voorzitter van het technisch hart en ook hij heeft er veel tijd en energie in gestoken. Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk bleek om alle leden aan boord te houden. Daarnaast zijn de eisen die Wim stelde niet in lijn met de opvattingen van de andere leden van het technisch hart, de directie en de Raad van Commissarissen. Ajax gaat verder op de ingeslagen weg. De strategie blijft hetzelfde, de individuele ontwikkeling van onze talenten blijft centraal staan.''

Ajax en Jonk gaan op korte termijn met elkaar in gesprek om tot een regeling te komen. De club gaat daarnaast kijken wat de mogelijkheden zijn voor het aanstellen van een –  al dan niet tijdelijke – vervanger van Jonk.

Wim Jonk (Volendam, 12 oktober 1966) speelde tijdens zijn internationale voetbalcarrière onder andere vijf jaar bij Ajax. Na te zijn gestopt als voetballer, kwam hij in november 2007 weer terug naar Ajax. Hij begon als individueel techniektrainer bij de jeugd. De afgelopen jaren was hij hoofd jeugdopleiding en vanuit die hoedanigheid ook lid van het technisch hart.

Tekst en beeld: Ajax.nl