Menu

Ajax feteert zijn sponsors

Weer of geen weer, de partners en sponsors van Ajax vermaakten zich gisteren opperbest met een middagje golf op Amstelborch. Een middagje kennen en kunnen. 'Kennen', omdat Ajax inzage verschafte in cijfers en plannen. En 'kunnen', omdat het niveau van het bedrijfsleven garant stond voor een lage handicap.

Financieel directeur Jeroen Slop hield de verzamelde vertegenwoordigers van bedrijven die Ajax steunen de perspectieven van de jaarrekening voor.

Weliswaar leidden die cijfers niet tot vrolijke gezichten, maar manager commerciële zaken Daan van der Burg kon met enige trots meedelen dat het vertrouwen van het bedrijfsleven in Ajax onverminderd groot is, ja zelfs groeiende.

Mark Geestman, internetadviseur van Da Vinci en speler van de zaterdagafdeling van Ajax, schetste de aanwezigen vervolgens de meest recente ontwikkelingen van Ajax op het internet. De presentatie van Geestman werd door de aanwezige vertegenwoordigers positief opgepakt. Geïnteresseerd toonde men zich vooral in het partnership dat KPN, Wehkamp en ATP met Ajax op internet zijn aangegaan.

Onder de bezielende leiding van Ajax Museumdirecteur Thijs Lindeman werkte de directie van Ajax (Arie van Eijden, Jeroen Slop en Leo Beenhakker) een aantal holes af met de sponsors en partners. Aan de omvang van de golftassen af te meten, zal uit het legioen der sponsors binnenkort ongetwijfeld de eerste golf-prof naar voren komen.