Menu

Ajax geeft uitleg

Vrijdag helderden Frank Kales en Michael van Praag tijdens een persconferentie in de Amsterdam ArenA een aantal zaken op die momenteel spelen rond Ajax. Het plotselinge vertrek van Blind, de aankondiging van Bobby Haarms en Sjaak Wolfs aan het eind van het seizoen te stoppen en de povere resultaten op het veld zorgden voor veel onrust van supporters. Daarnaast bespraken de algemeen directeur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen de structuur van Ajax en de band met de supporters. Vertrek van Danny Blind Kales en Van Praag benadrukten dat de directeur spelersbeleid uit persoonlijke overwegingen opstapte. 'Voor iemand die net van het veld komt, was deze functie misschien te zwaar,' aldus Van Praag. 'Bovendien heeft Danny heeft ook de ambitie om trainer te worden. Dat gevoel botste met zijn functie als directeur spelersbeleid, dat meer organisatorisch van aard is.'

Frank Kales meldde tevens dat er 'altijd te praten valt over een functie van Danny Blind bij Ajax. De deur staat wagenwijd open. Hij is in goed overleg opgestapt. De reden was dat hij zich niet kon vinden in het vastgestelde takenpakket.' Bob & Sjaak De verhalen die circuleren dat Ajax af wil van assistent-trainer Bob Haarms en materiaal-verzorger Sjaak Wolfs zijn volgens Kales en Van Praag pertinente nonsens. 'Ajax doet alles om deze Ajacieden in hart en nieren voor de club te behouden. In Vietnam (zomer 1999) gaf Bobby al aan dat hij nog een seizoen door zou gaan. Wij zoeken nu voor hen een nieuwe rol binnen Ajax. Ook Sjaak Wolfs mag het materiaal blijven verzorgen. Maar gezien zijn fysieke gesteldheid (Sjaak heeft last van zijn knieën, red.) kunnen we niet van hem eisen dat hij met spullen blijft sjouwen.' Resultaten eerste elftal Kales en Van Praag gaven tevens antwoord op de vraag hoe het met de positie van Jan Wouters is gesteld na de sportieve resultaten van de afgelopen tijd. Beiden stelden resoluut dat het vertoonde spel van de laatste tijd niet te wijten is aan één persoon. 'Natuurlijk baal ik als supporter ontzettend van de slechte resultaten,' aldus Van Praag. 'Maar als bestuurder maan ik vooral tot kalmte. We moeten onze beslissingen niet door de emotie laten leiden.' Ajax bekijkt de afgelopen maanden de situatie van dag tot dag. 'Er is intensief contact tussen de directie en de Raad van Commissarissen,' legde Van Praag uit. 'Tussentijds evalueren wij regelmatig met de leden van de vereniging. Iedereen zal begrijpen wat voor moeilijke besprekingen dat zijn. Hoe keer je het tij?'

Ajax wil de oorzaak van de slechte resultaten niet bij een persoon neerleggen. 'De resultaten zijn niet een zaak van de trainer alleen,' aldus Kales. 'Dat is ook een zaak van de technische en medische begeleiders en, niet te vergeten, de spelers zelf. De hele groep is verantwoordelijk.' Structuur Ajax Er werd door Kales en Van Praag tevens uitleg gegeven over de taakverdelingen en de verdeling van de verantwoordelijkheden bij Ajax. Niet alleen de functie van directeur Spelersbeleid, maar de gehele technische driehoek werd daarbij tegen het licht gehouden.

Frank Kales: 'Er is met de drie technische directeuren Danny Blind, Hans Westerhof en Jan Wouters voor de start van het seizoen gesproken over de taakverdelingen. Gezamenlijk zijn zij tot overeenstemming gekomen wie wat moet doen. Op basis van deze gesprekken is een beleidsplan gemaakt en dat is voorgelegd aan de directie en de Raad van Commissarissen. Na de goedkeuring is het vervolgens aan de betrokkenen om hun werk, in onderlinge afstemming, zo goed mogelijk te verrichten.'

Kales benadrukte daarbij dat er op gepaste tijden overleg plaats vond om te kijken of er aanpassing van het beleid nodig was. Frank Kales: 'Voorbeeld daarbij is de doorstroming van jeugd naar het tweede en eerste elftal. Dat is een proces waarbij Blind, Westerhof en Wouters met z'n drieën moesten kijken hoe dat beter kan of anders moet.'

Of de technische driehoek in de toekomst nog steeds op een zelfde manier wordt ingevuld, hangt af van de beschikbare personen. Het kan zijn dat een nieuwe directeur Opleidingen tevens verantwoordelijk wordt voor het spelersbeleid, waardoor er eerder sprake is van een 'technische lijn' met twee verantwoordelijke mensen.

Kales: 'In ons beleidsplan staat duidelijk omschreven wat de taken zijn die horen bij spelersbeleid, jeugdopleiding en betaald voetbal. Dat is belangrijk. De verdeling van deze taken is afhankelijk van de man die de job moet doen. Plannen liggen niet vast voor een onbepaalde tijd. Met de Raad van Commissarissen en de directie wordt meerdere malen per seizoen gekeken of de doelstellingen in het plan nog steeds haalbaar zijn of dat er behoefte is aanpassing.' AFC of NV? In het huidige professionele voetbal lijkt de verzakelijking steeds meer de overhand te nemen. Ajax zou geen voetbalclub meer zijn, maar alleen nog maar een voetbalbedrijf. Kales: 'Vandaag de dag gaat er heel veel geld om in het voetbal en daarmee dient op een zakelijk verstandige manier te worden omgegaan. Daar zijn bepaalde functionarissen voor nodig. In de moderne tijd kan een club niet op een amateuristische manier geleid worden. Die tijd ligt achter ons. '

Bij Ajax is er te veel aandacht voor zaken en te weinig aandacht voor het voetbal, wordt wel eens gesteld. Een gebrekkige kennis over de structuur van Ajax ligt vaak ten grondslag aan dit soort opmerkingen. Zo speelt bij het beoordelen en aansturen van het beleid de vereniging een niet te onderschatten rol. In de media verschenen steeds vaker berichten 'als zou Ajax geregeerd worden door een stel passanten, met weinig affiniteit voor voetbal.'

Michael van Praag weerlegde deze kritiek door uit te leggen hoe de vereniging AFC Ajax, waar hij voorzitter van is, invloed uitoefent en een bijdrage levert. 'Toen Ajax naar de beurs ging, hebben wij bewust gekozen om zeventig procent van de aandelen in handen van de vereniging te laten. Dertig procent is in de markt gezet.'

Het bestuur van de vereniging neemt beslissingen op basis van wat er in de ledenraad wordt voorgesteld. In de ledenraad van AFC Ajax zitten personen die hun sporen hebben verdiend in het voetbal: Klaas Nuninga, Ger van Mourik, Dick Schoenaker en Johan Cruijff als erelid. Zij adviseren op ledenraadvergaderingen en middels een technische commissie over het technische beleid. Supporters Ook de kritiek dat de club steeds verder van de supporter zou komen te liggen, werd door Van Praag weerlegd. Van Praag: 'Onze dienstverlening is de laatste jaren juist enorm verbeterd. Onbereikbaarheid, zoals vroeger in De Meer, bestaat niet meer. De klantenservice van Ajax verwerkt dagelijks brieven, telefoontjes en e-mail.'

Frank Kales stelde een vakkenraad samen met supporters uit het stadion. De notulen van deze bijeenkomsten worden op internet en in het Ajax-Magazine geplaatst. Van Praag: 'De samenwerking met de Supportersvereniging en Ajax is erg nauw. De administratie en het ledenbestand zijn samengevoegd. Regelmatig overleggen ook afgevaardigden van de F-side met Frank Kales in zijn kantoor.' Bezoeken van Michael van Praag en spelers, georganiseerd door de Supportersvereniging, zorgen dat de banden met de aanhang sterker zijn dan ooit.

Als laatste werd het sfeerteam genoemd, waar supporters actief met Ajax proberen bij de thuiswedstrijden meer sfeer te creëren op de tribunes van de Arena. Adidas De preses ontkrachtte de kritieken dat adidas, de nieuwe kledingsponsor, het traditionele Ajax-tenue zou aantasten. Volgend seizoen wordt het shirt getooid met de bekende drie strepen van de kledingfabrikant. Van Praag: 'We willen af van de mythe dat Ajax het shirt heeft verkwanseld door met drie lelijke strepen het veld op te gaan.'

Kales vulde aan: 'Een commissie van zes man, bestaande uit de technische mensen (Wouters, Blind en Westerhof) en directie (Kales, Slop en Hillen) ging akkoord met het ontwerp. De technische staf sprak zich juist voor adidas uit omdat het een echt voetbalmerk is.'

Ajax bracht het nieuwe tenue nog niet in de publiciteit door verplichtingen en afspraken met de huidige kledingsponsor UMBRO. Vorige week kreeg een commissie uit de ledenraad het voor het eerst te zien. 'Er werd erg enthousiast gereageerd,' aldus Van Praag. 'Over de strepen waren weinig vragen. Over twee weken leggen we het shirt voor aan de complete ledenraad. Wellicht is er daarna gelegenheid om het naar buiten te brengen.'