Menu
Ajax heeft gesprek gehad met VEB

Ajax heeft gesprek gehad met VEB

Vertegenwoordigers van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en Ajax hebben vrijdag een gesprek gehad. Dit naar aanleiding van een eerder verzoek van de VEB om op de kortst mogelijke termijn een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) bijeen te roepen.

Ajax had eerder al laten weten bij de huidige stand van zaken geen aanleiding te zien om in te gaan op het verzoek van de VEB, maar wel een BAVA bijeen te zullen roepen zodra er ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven.

In het gesprek vandaag kwam onder meer aan de orde:

• dat Ajax open staat voor een dialoog met alle aandeelhouders

• dat Ajax ervan overtuigd is iedereen tijdig en correct te hebben geïnformeerd over de ontstane situatie, onder andere door middel van een persbericht en een uitgebreide persconferentie op woensdag 30 maart 2011

• dat de directie de vennootschap bestuurt op basis van het eerder tot stand gekomen en in de aandeelhoudersvergadering besproken beleidsplan

• dat de leden van de raad van commissarissen hun portefeuille ter beschikking hebben gesteld, maar evenwel in functie blijven tot het tijdstip van benoeming van hun opvolgers

• dat naar verwachting binnen afzienbare termijn zal worden opgeroepen voor een BAVA, waarbij VEB en Ajax van mening blijven verschillen over het tijdstip van oproeping. De VEB meent dat er nu reeds aanleiding is voor het organiseren van een BAVA, terwijl Ajax dat pas wil doen zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven.

Jeroen Slop, financieel directeur van Ajax: ,,Het was een open en constructief gesprek. Het is altijd goed om met een organisatie als de VEB om de tafel te gaan en over en weer duidelijkheid te geven over elkaars standpunten.”

Tekst: Ajax.nl
Foto: Ajax.nl/Louis van de Vuurst