Menu

Ajax huldigt negen jubilarissen

,,De jaarlijkse huldiging van de jubilarissen is altijd weer een hoogtepunt in het verenigingsleven van Ajax", zei voorzitter John Jaakke toen hij op zaterdag 2 oktober negen Ajacieden de traditionele aandenkens overhandigde die behoren bij het bereiken van een mijlpaal in het lidmaatschap van de club.

Als om het belang van de gebeurtenis te onderstrepen waren algemeen directeur Arie van Eijden, technisch directeur Louis van Gaal, de bestuursleden Klaas Nuninga en Hein Blocks en de ereleden Wim Schoevaart, André Kraan en Bob Haarms aanwezig in de bestuurskamer op de Toekomst. Dat ook erelid Hennie Henrichs zijn opwachting maakte bij de plechtigheid had een andere reden... Hij was zelf een van de mannen die deze ochtend ‘in de prijzen vielen’.

Voordat het zo ver was, onderstreepte John Jaakke in zijn welkomstwoord het bijzondere karakter van de bijeenkomst. Een bloeiend verenigingsleven stoelt op een bestand van trouwe leden. En juist die trouwe leden worden gewoontegetrouw als blijk van waardering gehuldigd wanneer zij het 25-, 40-, 50-, 60- of zelfs 70-jarig lidmaatschap bereikt hebben. Bij het eerste jubileum, na 25 jaar, ontvangt het lid een bordje, waarmee hij tegelijkertijd toetreedt tot de Bordjesclub. De leden van dit gezelschap komen jaarlijks bijeen voor een diner.

Vijf nieuwe leden kon Jaakke dit jaar welkom heten bij de Bordjesclub. Allereerst Johan de Vos, die pas net acht jaar oud was toen hij in 1979 als lid van Ajax werd aangenomen. Zelden zal een Ajacied op jongere leeftijd dan De Vos (33) zijn opgenomen in de gelederen van de Bordjesclub. Ruud Haarms, de huidige teammanager van het eerste zaterdagelftal, werd bijvoorbeeld al in 1971 lid, maar ontving vanwege een tussentijds uitstapje naar De Spartaan, pas dit jaar zijn bordje.

Een unicum vormen Dick Karremans, Jaap Tielenburg en Ickey Waas. Deze leden hebben geen voetbalverleden bij Ajax, maar zijn of waren lid van de Studiebegeleidingscommissie. Het drietal werd - ook al een bijzonderheid - tegelijkertijd naar voren geroepen en door de voorzitter toegesproken. Jaakke benadrukte het belang van het werk dat deze jubilarissen voor de jeugdopleiding van Ajax verricht hebben - in het begin als echte pioniers - en nog steeds verrichten.

Vervolgens mocht Jaakke een man naar voren vragen die al een bordje heeft, en behalve dat bovendien de speld behorende bij het erelidmaatschap van de club. Hennie Henrichs, bestuurslid van 1989 tot 2000, werd daartoe in 1996 benoemd. Vandaag ontving de Ajacied het Delftsblauwe bord op naam dat behoort bij het 40-jarig lidmaatschap.
Een 50-jarig lidmaatschap viel dit jaar niet te vieren, wel echter waren er twee 60-jarigen. Hans Bieshaar (74) en Herman Pasteuning (72) kregen om die reden in de gouden speld die zij tien jaar geleden ontvingen, een diamantje aangebracht.
Harry Spett (83) is reeds een decennium lang de trotse drager van een speld met diamant. Voor een 70-jarig lidmaatschap, zoals dat van deze oud-speler van Ajax 4, 5, 6 en 7, heeft Ajax geen officiële eretekenen. Het respect voor de jubilaris is er echter niet minder om. Omdat de factor tijd bij een dergelijk langdurig lidmaatschap een wel heel prominente rol speelt, ontvangt men als 70-jarig lid een Ajax-horloge. Spett aanvaardde het cadeau in dank, en liet weten alweer uit te zien naar de komende reünie van de Bordjesclub, ook al zo’n hoogtepunt in Ajax’ traditierijke verenigingsleven.