Menu
Ajax kiest nieuw bestuursmodel

Ajax kiest nieuw bestuursmodel

De Ledenraad en het Bestuur van de vereniging Ajax zijn dinsdagavond bijeengekomen. In de vergadering is het rapport van de commissie Coronel op hoofdlijnen besproken.

ajax neutraal 330 220

De eerste aanbeveling die de Ledenraad en het Bestuur hebben overgenomen betreft de wijzigingen inzake het bestuursmodel.

- De Directie van AFC Ajax NV is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan.
- Deze Directie staat onder leiding van een algemeen directeur die tevens het boegbeeld van de club wordt.
- De Raad van Commissarissen opereert op afstand en vervult een controlerende en adviserende functie.
- De Ledenraad vervult uitsluitend nog de rol van aandeelhouder en blijft binnen de vereniging bevoegd tot aanstellen en ontslag van de bestuurders van de vereniging.

Deze structuur zal de komende maanden worden uitgewerkt en ingevuld. Het huidige Bestuur, bestaande uit voorzitter John Jaakke, bestuurslid technische zaken Hennie Henrichs en bestuurslid financiƫle zaken Joop Saan, is van mening dat bij een nieuwe structuur ook een nieuwe personele invulling hoort. Het bestuur heeft daarom aangegeven dat zij terug zal treden zodra de nieuwe structuur vormgegeven is met inbegrip van de personele invulling. Dit zal uiterlijk voor het einde van het lopende voetbalseizoen afgerond zijn. De bevoegdheden van het Bestuur van de vereniging zullen tot dat moment van kracht blijven. Tevens blijven de leden van het Bestuur in deze periode in functie als commissaris van Ajax NV.

De als erelid bij de ledenraadvergadering aanwezige Johan Cruijff is door de Ledenraad gevraagd vorm te geven aan het voetbaltechnisch beleid van Ajax. Cruijff heeft verklaard hiertoe bereid te zijn. Over de invulling daarvan vindt overleg plaats.