Menu
Ajax legt krans bij herdenking

Ajax legt krans bij herdenking

Heini Otto en Bryan Roy hebben vrijdag 4 mei namens Ajax een krans gelegd tijdens de sportherdenking bij het Olympisch Stadion. Op de dag waarop de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog plus de Nederlandse slachtoffers in andere conflicten en vredesmissies waarbij Nederland is of was betrokken, worden herdacht, is er in Amsterdam ook altijd een sportherdenking. Hierin wordt stilgestaan bij de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse sport.

Het thema dit jaar was het Nederlands Olympisch Comité tijdens de oorlogsjaren. Tijdens de herdenking is gesproken door Ton Rombouts (vice-voorzitter van NOC*NSF), Eric van der Burg (wethouder Sport Amsterdam) en Paul Slettenhaar (voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Zuid).

De herdenking was ter nagedachtenis aan de 'geest van de afwezigen', zoals het Nederlands Olympisch Comité dat in 1947 zei bij de onthulling van het beeld van Prometheus, dat naast het stadion staat. 'Want alleen de levenden kunnende doden nog herdenken.'

Foto's: Sander Heezen

Wethouder Eric van der Burg richt het woord tot de aanwezigen. Wethouder Eric van der Burg richt het woord tot de aanwezigen.
Heini Otto en Simone Freling, directeur Ajax Foundation, luisteren toe. Heini Otto en Simone Freling, directeur Ajax Foundation, luisteren toe.
Heini Otto en Gerrit Panhuis gaven na afloop een clinic aan de jeugd. Heini Otto en Gerrit Panhuis gaven na afloop een clinic aan de jeugd.