Menu

Ajax maakt winst

In het seizoen 1998-1999 behaalde de vennootschap een positief nettoresultaat van 13 miljoen, een stijging van 18,5 miljoen ten opzichte van het vorige boekjaar. Vooral op het gebied van de merchandising en het resultaat op de vergoedingssommen (de transfers van spelers) werden aanzienlijke resultaten geboekt.

Het uit te keren dividend bedraagt NLG 1,2 miljoen. Per uitstaand aandeel wordt voorgesteld NLG 0,25 uit te keren. De vereniging AFC Ajax, grootaandeelhouder van de vennootschap, ziet af van het dividend (een bedrag van 3,4 miljoen) en stort haar deel terug in de reserves.

Aan het eigen vermogen zal een bedrag van NLG 11,8 miljoen worden toegevoegd uit winstreservering. Het eigen vermogen bedraagt nu NLG 242 miljoen en komt op 69% van het balanstotaal. De netto-omzet is ten opzichte van 1997/1998 gestegen met 3,2 % van NLG 85,6 miljoen tot NLG 88,4 miljoen.