Menu

Ajax niet akkoord met 900 kaarten voor duel Vitesse

Ajax is het niet eens met het besluit van de gemeente Arnhem om voor de wedstrijd Vitesse - Ajax van zondag 25 augustus aanstaande slechts 900 kaarten ter beschikking te stellen aan supporters van Ajax. Dit aantal wordt genoemd in het persbericht van de gemeente Arnhem d.d.19 augustus 2002.

Ajax heeft vanaf het begin gepleit voor 1200 kaarten. Dit aantal dient Vitesse beschikbaar te hebben voor de aanhang van de bezoekende club, op grond van de KNVB reglementen. De laatste KNVB-besluitvorming terzake dateert van 19 juni 2002. De 1200 kaarten zijn vervolgens aan de orde geweest in het eerste veiligheidsoverleg tussen Vitesse en Ajax op 10 juli 2002. Daarna is de eis van 1200 kaarten nog eens schriftelijk aan Vitesse meegedeeld op 22 juli 2002.

Het is niet juist dat pas op 12 augustus jl. bekend zou zijn geweest dat 1200 Ajax-supporters naar Arnhem wilden afreizen. De burgemeester van Arnhem hangt het besluit slechts 900 Ajax-supporters tot het stadion toe te laten op aan de korte termijn tussen 12 augustus en 25 augustus (de wedstrijddag), die ontoereikend zou zijn om eventuele ad hoc beveiligingsmaatregelen te realiseren. In werkelijkheid is die termijn gaan lopen op 19 juni jl. en derhalve weldegelijk toereikend.

Tevens is het nimmer zo geweest dat aanvankelijk geen Ajax-supporters bij de wedstrijd aanwezig zouden zijn. De aanklager van de KNVB had dit wel als sanctie gevorderd, maar de tuchtcommissie van de KNVB heeft deze vordering onmiddellijk afgewezen. Ook is nimmer gebleken dat er slechts 600 Ajax-supporters zouden komen. Ajax heeft conform de KNVB reglementen 1200 kaarten bepleit.

Ajax heeft de KNVB reeds verzocht op te treden. Naar aanleiding daarvan heeft de KNVB een dringend beroep gedaan op de burgemeester van Arnhem om alsnog mee te werken aan de ontvangst van 1200 geselecteerde Ajax-supporters.