Ajax presenteert halfjaarcijfers

Ajax presenteert halfjaarcijfers

Ajax heeft vrijdag de halfjaarcijfers bekendgemaakt. De club heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar 2015/2016 een nettowinst van twee miljoen euro geboekt.

Kerncijfers

De analyses en het volgende financieel overzicht hebben betrekking op de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 en worden vergeleken met de periode 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014.

Financieel overzicht    

                                                                                              1-7-2015/           1-7-2014/      

                                                                                            31-12-2015         31-12-2014    


(x € 1 miljoen)

Netto omzet                                                                                    52,2                    64,9      

Bedrijfslasten                                                                                  49,8                    48,3                                                                                                                   

Bedrijfsresultaat vóór afschrijving en

resultaat vergoedingssommen                                                           2,4                   16,6                                                                                                                   

Afschrijving vergoedingssommen                                                     -7,2                    -5,6      

Resultaat vergoedingssommen                                                         7,0                    26,5      

Financieel resultaat, belastingen                                                     
en aandeel derden                                                                           -0,2                    -9,2

Resultaat na belastingen                                                                  2,0                    28,3           

Aantal aandelen per 31 december                                          18.333.333          18.333.333

Resultaat per aandeel (in euro)                                                    +0,10                  +1,54

De halfjaarrekening van AFC Ajax NV zal uiterlijk 28 februari 2015 beschikbaar zijn. Hierbij zal de beoordelingsverklaring van de externe accountant worden opgenomen.

Omzet

Voetbal

De voetbalomzet is gedaald met € 8,6 miljoen naar € 24,0 miljoen. In het seizoen 2015/2016 was sprake van kwalificatie voor en het spelen van de groepsfase van de UEFA Europa League.

Vergoedingssommen

De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn met € 1,6 miljoen gestegen naar € 7,2 miljoen, onder meer als gevolg van het aantrekken van Nemanja Gudelj, Daley Sinkgraven en Arek Milik.

Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 7,0 miljoen. De transfers van onder meer Ricardo Kishna en Kolbeinn Sightorsson hebben voor dit resultaat gezorgd. Het resultaat vergoedingssommen bestaat daarnaast uit aandelen in de doorverkoop van en solidariteitsbijdragen voor getransfereerde voormalige Ajax-spelers.

Financieel resultaat, belastingen en aandeel derden

Deze post kende een mutatie van € 9,0 miljoen, door een afgenomen belastinglast op het resultaat voor belasting.

Balans

In de vergelijkende balanscijfers is de opstelling per 30 juni 2015 gehanteerd. Hierdoor spelen seizoensinvloeden een rol in de vergelijking.

De boekwaarde van de vergoedingssommen bedraagt € 39,3 miljoen. De kortlopende vorderingen zijn met € 5,3 miljoen afgenomen, onder meer door lagere vorderingen op clubs inzake spelerstransfers.

Ajax beschikt op 31 december 2015 over € 74,4 miljoen liquide middelen.

Na toevoeging van het resultaat maakt het totaal eigen vermogen 67,5% uit van het balanstotaal.

De overige reserves bedragen voor verwerking van het onverdeeld resultaat  € 1,2 miljoen.

De kortlopende schuldpositie is gedaald naar € 47,3 miljoen. Dit betreft onder meer betalingsverplichtingen aan spelers en clubs, vooruitontvangen wedstrijd- en sponsorinkomsten en belastingen.

Buitenlandse deelneming

Ajax Cape Town is met een belang van 51% van Ajax, voor 100% in de geconsolideerde cijfers opgenomen, onder aftrek van een minderheidsbelang derden. De omzet bedraagt € 2,5 miljoen. Hiervan is € 0,5 miljoen uit sponsoring voortgekomen, € 0,9 miljoen uit televisie en € 0,9 miljoen uit kaartverkoop. Binnen de kosten vormen personele lasten met € 1,4 miljoen en wedstrijdkosten met  € 0,4 miljoen de belangrijkste posten. Er waren geen transferinkomsten. Ajax Cape Town heeft een positief resultaat voor belasting van € 0,5 miljoen.

Verwachtingen

Ajax verwacht voor het gehele boekjaar 2015/2016 een operationeel en netto verlies.

Persbericht halfjaarcijfers 2015-2016 (PDF 121kb )