Menu
Ajax schorst algemeen directeur Maarten Fontein

Ajax schorst algemeen directeur Maarten Fontein

De Raad van Commissarissen van AFC Ajax heeft besloten de procedure tot ontslag van algemeen directeur Maarten Fontein in gang te zetten.

ajax logo carrousel

Tevens heeft de Raad van Commissarissen het besluit genomen algemeen directeur Maarten Fontein met onmiddellijke ingang te schorsen. Dit houdt in dat de heer Fontein al zijn feitelijke werkzaamheden voor Ajax heeft moeten neerleggen en dat hij geen bevoegdheden meer heeft om Ajax te vertegenwoordigen.

Naar de mening van de Raad van Commissarissen is er mede door de inhoud en de publicatie van het rapport van de onderzoekscommissie een situatie ontstaan, waarin het voor de heer Fontein niet langer mogelijk is om op een geloofwaardige wijze en in het belang van Ajax te kunnen functioneren als algemeen directeur. Het standpunt dat door de Raad van Commissarissen wordt ingenomen wordt breed ondersteund door de grootaandeelhouder.

De Raad van Commissarissen heeft de afgelopen twee weken diverse malen geprobeerd in overleg te treden met de heer Fontein om tot een oplossing te komen en betreurt dat dit niet is gelukt.

Op korte termijn wordt een besluit genomen over de tijdelijke invulling van de functie van algemeen directeur.

In afwachting van de ontwikkelingen zal Ajax voorlopig geen verdere toelichting geven op dit bericht.