Menu

Ajax start met twee nieuwe jeugdteams

Het komende seizoen bestaat de Ajax-jeugdopleiding uit twee teams meer dan het afgelopen jaar. Er komt een D- en een E-pupillenteam bij. De verbreding onderin gaat niet ten koste van de kwaliteit. ,,We blijven de Ajax-norm hanteren", stelt hoofd jeugdopleidingen Danny Blind nadrukkelijk. ,,Mocht het zo zijn dat voor een bepaald seizoen niet genoeg jongetjes aan de kwaliteitsnorm voldoen voor een derde team, dan hebben we die D3 of E3 niet."

Waar Feyenoord zijn jeugdopleiding inkrimpt, breidt Ajax deze juist uit. De redenen zijn tweeërlei. Danny Blind: ,,We discussiëren de laatste jaren steeds over verbreding in de opleiding bij de jongste jeugd. De opleiding loopt dan in een piramidevorm, waarin het steeds smaller wordt naar boven toe. Daardoor is er onderin meer plek voor extra jongetjes. Het tweede punt is dat het aanbod groot was. Intern vloeiden weinig jongens af, terwijl we extern genoeg jongetjes bij de Talentendagen en door de scouting hebben gevonden die we willen plaatsen.”

Waarom kan Ajax wel uitbreiden, terwijl Feyenoord moet inkrimpen? Blind: ,,Ik denk dat er bij Feyenoord vooral naar de financiële kant is gekeken. Ons kost het weinig extra. Omdat Heini Otto terugkeert in de staf op De Toekomst, komt er maar een trainer bij en bij ons komen alle pupillen op eigen gelegenheid naar de trainingen. Wij halen en brengen de spelers pas wanneer ze op de middelbare school zitten. Daar zitten de kosten dus ook niet in.”

De noodzaak van een D3 of een E3 wordt, zo zei Blind, derhalve per jaar bekeken. Is er geen kwaliteit dan komt dat team er niet, want de Ajax-norm staat voorop. ,,Het gaat op zich om niet zo heel veel jongens meer. In plaats dat we volgend jaar trainen met twee groepen van zestien, doen we dat met drie groepen van twaalf. De groepen hoeven niet zo groot te zijn, want je kan schuiven. Een jongetje van de D2 kan ’s middags ook best spelen in de D3 of de D1. Maar als blijkt dat er niet genoeg nieuwe jongens zijn die aan de kwaliteitsnorm voldoen, dan komt dat derde team er niet. ”

Bij Ajax zit er een leeftijdsopbouw in de juniorenteams. Zo zijn de D2-spelers over het algemeen jonger dan de D1-talentjes. Hoe gaat zich dat volgend jaar met een D3 verhouden? Blind: ,,Logisch is het dat de D3 helemaal bestaat uit twaalf of dertien eerstejaars D-tjes, de D2 uit zes eerstejaars en zes tweedejaars en de D1 uit twaalf of dertien tweedejaars D’s. Het invoeren van een derde team heeft voor spelers van de D2, die geboren zijn in december soms ook een voordeel dat ze een jaar langer kunnen blijven. Nu komt het voor dat ze als onvoldoende betiteld worden bij de overgang van de D2 naar de D1 vooral doordat ze fysiek te kort komen. Dat komt dan vooral omdat ze bijna een jaar jonger zijn dan de anderen. Dat extra jaar kunnen ze dan net nodig hebben om het wel te redden.”

De nieuwe elftallen krijgen gerenommeerde Ajacieden als trainers. Bryan Roy wordt trainer van de jongste jeugd, E3 en Sonny Silooy neemt de D3 voor zijn rekening.