Menu
Ajax stelt Rutger Arisz aan

Ajax stelt Rutger Arisz aan

De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax stelt Rutger Arisz aan als operationeel directeur. Hij begint 1 december 2016. De RvC is voornemens Arisz te benoemen als statutair directeur, met inachtneming van de geldende procedure en voor een periode van vier jaar. Daartoe zal in het voorjaar van 2017 een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) plaatsvinden om de Algemene Vergadering formeel in kennis te stellen van deze voorgenomen benoeming.

Rutger Arisz (Groningen, 11 februari 1970) studeerde rechten in Amsterdam en werkte vervolgens vier jaar als advocaat bij Houthoff Buruma Advocaten op het gebied van bouw en vastgoed. Na een aantal jaren als jurist en manager voor Schiphol te hebben gewerkt, begeleidde Arisz de verbouwing en uitbreiding van  een terminal op JFK International Airport, waarvoor hij met zijn gezin naar New York verhuisde. Tijdens zijn studententijd was hij tevens succesvol roeier. Zo nam hij deel aan de Olympische Spelen in Barcelona (1992) en won hij onder meer goud op de wereldkampioenschappen in 1989. In zijn vrije tijd is Arisz voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Roeibond.

Namens de RvC licht president-commissaris Leo van Wijk de voorgenomen benoeming toe: ,,In oktober maakten wij bekend dat we op zoek waren naar iemand die zich vooral op enkele afdelingen binnen de Ajax-organisatie gaat richten, die ondersteunend zijn aan voetbal. Dat moest iemand zijn die specifieke kennis en ervaring heeft op de activiteiten van die afdelingen. En die daarmee complementair zou zijn aan het huidige directieteam. Deze persoon zou, indien nodig, tevens moeten kunnen fungeren als plaatsvervangend algemeen directeur. Wij menen met de heer Arisz de juiste persoon te hebben gevonden. Na zijn aanstelling is de directie compleet. Ik kan namens de voltallige RvC zeggen dat we vertrouwen hebben dat zij er als dagelijks bestuur voor gaan zorgen dat de club verder groeit op sportief gebied, met daarachter een financieel gezonde en ambitieuze organisatie.”

Rutger Arisz: ,,De ambitie en gedrevenheid van Ajax sluiten aan bij mijn karakter en hoe ik vroeger zelf topsport beoefende. Ik hoop dat ik met mijn ervaring in het bedrijfsleven kan helpen om die ambities verder realiteit te maken. Die combinatie was voor Ajax een belangrijke factor om met mij in gesprek te gaan over deze functie. In de gesprekken die ik heb gevoerd, onder anderen met leden van de RvC en met Edwin van der Sar, bleek dat wij qua aanpak op dezelfde lijn zitten. Dat geeft vertrouwen voor een succesvolle samenwerking. Ik zal me vooral richten op de interne organisatie en de activiteiten die topvoetbal hier mogelijk maken. Ajax is een fantastische club, ik ben erg gemotiveerd om hier aan de slag te gaan.”

Algemeen directeur Edwin van der Sar: ,,Ik heb al vaker gezegd dat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar een wedstrijd op zondag om half drie. Onder Rutger komt onder meer de grote afdeling wedstrijdzaken te hangen, maar bijvoorbeeld ook de juridische afdeling en de facilitaire afdeling die zowel op de Toekomst als in de de ArenA werkzaamheden verricht. Er is binnen de directie een goede verdeling gemaakt van de portefeuilles, waardoor we ons als directieteam optimaal voor Ajax kunnen inzetten. Dan heb ik het niet alleen over de doelstellingen op korte termijn, maar ook die voor de middellange en de lange termijn. Rutger en ik hebben de afgelopen tijd een paar goede gesprekken gevoerd en ik kijk uit naar de samenwerking met hem.”

Tekst en foto: Ajax.nl