Menu
Ajax-archief wordt gedigitaliseerd

Ajax-archief wordt gedigitaliseerd

Ajax is met Picturae een samenwerking aangegaan om de rijke historie van Ajax te digitaliseren. Het erfgoed van Ajax is tientallen jaren verzameld en zorgvuldig bewaard door toegewijde vrijwilligers en erfgoedbewaarders. Deze historische schatten worden nu verder voor toekomstige generaties bewaard door het op de beste manier vast te leggen en toegankelijker te maken.

Samen met Picturae worden honderden manuscripten, clubbladen, boeken en tienduizenden foto’s en dia’s zorgvuldig gedigitaliseerd en op uniforme wijze getagged en gearchiveerd. Ook objecten die op enigerlei wijze verband houden met de voetbalgeschiedenis of identiteit van Ajax en waar een emotionele waarde mee is verbonden, nu of in de toekomst, worden digitaal vastgelegd, beschreven en gecategoriseerd.

Bij het project zullen ook de Ajax-leden en supporters worden betrokken. Voor hen is een belangrijke rol weggelegd bij het taggen van het gedigitaliseerde beelden, een voorwaarde om te kunnen zoeken in het archief.

Door dit initiatief van de Vereniging zal het roemrijke verleden van Ajax nog meer verankerd worden in de Club.

Afgevaardigden van Ajax en Picturae proosten op de samenwerking. Afgevaardigden van Ajax en Picturae proosten op de samenwerking.