Menu

Ajax-supporters aan het woord

Ajax heeft vorig jaar twee TNS NIPO-onderzoeken onder supporters gedaan. In deze onderzoeken, die via internet werden afgenomen, vroeg Ajax de supporter zijn mening over uiteenlopende zaken als de stadionschermen, de slogan en de kaartverkoop. De uitkomsten van deze metingen wil Ajax graag met haar supporters delen.

Eén van de waardevolle resultaten uit het onderzoek is dat met name de bezitters van een Ajax-clubkaart voorstander zijn van een meerjarig pasje. Ook een meerderheid van de seizoenkaarthouders wil dat de kaart, bij verlenging, niet hoeft te worden vervangen.

Een belangrijke reden voor seizoenkaarthouders om geen losse kaarten voor een competitiewedstrijd te kopen, is het feit dat er geen plekken in de buurt van de eigen zitplaats gekocht kunnen worden. Daarnaast geeft 21% van de Ajax-fans, die geen enkele kaart heeft, aan, dat hij niet weet hoe ze kaarten moet kopen of, wanneer hij wel op de hoogte is, het systeem te ingewikkeld vindt.

Tevreden zijn de deelnemers over de informatievoorziening van Ajax naar haar fans. Daarbij geven de respondenten aan, dat zij het liefst per email op de hoogte worden gehouden wanneer Ajax hun persoonlijk benadert. Inmiddels is Ajax vandaag gestart met het persoonlijk benaderen van de uitkaarthouders. Zij krijgen als eerste groep de mogelijkheid om per email informatie te ontvangen.

Andere punten, die in het onderzoek naar voren komen zijn:
- Meer Amsterdamse muziek in het stadionprogramma was de wens. Ajax heeft dit inmiddels ingevoerd.
- Meer herhalingen en oude wedstrijdbeelden in het stadionprogramma. Ajax heeft dit inmiddels verwezenlijkt.
- "De passie, die in je zit." Deze slogan past goed bij Ajax volgens het onderzoek, maar moet vaker gecommuniceerd worden.

Aan de enqûete deden in februari 2.874 deelnemers en in mei 2.502 deelnemers mee. De mening van seizoenkaarthouders, uitkaarthouders, Ajax-clubkaarthouders, supportersclubkaarthouders en niet-kaarthouders werden gepeild.

TNS NIPO is inmiddels bezig met de volgende onderzoeksronde.