Menu
ALV kiest nieuwe leden Ledenraad

ALV kiest nieuwe leden Ledenraad

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van Ajax heeft dinsdagavond negen nieuwe leden voor de Ledenraad gekozen.

De nieuwe leden zijn Ruud Haarms, Rutger Koopmans, Sunny Léons, Jaap Ellerbroek, Rob Ombre, Ron Oudendijk, Arend de Roever, Arthur Smolders en Harm Greving.

De Ledenraad van Ajax bestaat uit 24 leden, van wie er elk jaar acht moeten aftreden. De aftredende leden zijn overigens direct weer herkiesbaar. De aftredende heren Ellerbroek, Ombre, Oudendijk, de Roever en Smolders stelden zich weer herkiesbaar en werden ook herkozen. Omdat Bas Aertsen zijn zetel beschikbaar had gesteld, konden de leden gisteravond een negende persoon benoemen. Dat werd Harm Greving, die één jaar in de Ledenraad zal zitten.

De functie van de Ledenraad binnen Ajax is belangrijk: zij vertegenwoordigt ruim 600 stemgerechtigde leden van de vereniging AFC Ajax, die 73 procent van de aandelen in AFC Ajax NV bezit. Daarbij heeft de Ledenraad de bevoegdheid om bestuursleden van de vereniging te benoemen, te ontslaan of te schorsen.