Menu
ALV positief verlopen

ALV positief verlopen

Woensdag 12 december jongstleden werd in restaurant de Toekomst de afsluitende Algemene Ledenvergadering van het kalenderjaar 2012 gehouden.

Nadat de meeste van de 100 aanwezige leden gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om een kopje thee of koffie te nemen ging de ALV rond 20.00 van start. Het tempo zat er aanvankelijk aardig in. Zo waren er geen ingekomen stukken en nauwelijks vragen over het jaarverslag. Na enkele vragen en opmerkingen over de balans en de staat van baten en lasten werden deze goedgekeurd door de ALV en werd er (onder applaus) décharge verleend aan de leden van de bestuursraad.

De meeste opmerkingen en lichte ergernissen waren aan het adres van de ontvangst in de ArenA. Hier werd soms pittig maar in een positieve sfeer over gepraat en de gemaakte punten zijn meegenomen door het bestuur.

Circa 100 leden waren aanwezig op de ALV Circa 100 leden waren aanwezig op de ALV


Vervolgens kwam er een gloedvol betoog van Thijs Lindeman over het belang van het erfgoed van Ajax, geïllustreerd middels enkele nostalgische beelden. Hij besloot zijn verhaal met de dringende oproep aan alle leden om oude medailles, shirts, trofeeën en andere gedenkwaardigheden af te staan ofwel in bruikleen te geven aan het erfgoedcomité zodat deze artifacten zorgvuldig bewaard en tentoongesteld kunnen worden. Daarna was het de beurt aan Jan Buskermolen die het één en ander toelichtte met betrekking tot de verenigingswebsite.

De ALV werd besloten met een korte rondvraag en complimenten voor de bestuursraad waarna alle leden gingen staan voor de Ajax-marsch ingezet door Joop Leeuwendaal. Na deze officieuze afsluiting bleven enkele leden nog even hangen om gezellig na te praten onder het genot van een kleine versnapering.

Joop Leeuwendaal zingt de Ajax-marsch Joop Leeuwendaal zingt de Ajax-marsch