Menu

Arie van Eijden: 'situatie Ajax is niet dramatisch'

In de Rinus Michels Zaal van de Amsterdam Arena vond vrijdagochtend de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Ajax plaats. Onder andere werden de jaarcijfers van 2001-2002 toegelicht. Voorzitter Michael van Praag, voordat hij het woord gaf aan de directie, begon met het uitleggen aan de vergadering waarom hij nog steeds zijn functie mag en moet uitoefenen.

Van Praag meldde dat zijn opvolger als voorzitter van de club en van de raad van commissarissen van de NV John Jaakke niet per direct maar medio 2003 de hamer zal overnemen. Dan eerst is Jaakke, die wel bij de vergadering aanwezig was, in de gelegenheid de taak als voorzitter volledig op zich te nemen. Michael van Praag verklaarde te zijn gevraagd aan te blijven en door de raad van commissarissen te zijn benoemd voor nog maximaal een jaar. Van Praag meldde wel een omissie: er had een buitengewone vergadering uitgeroepen moeten worden. Dit zal alsnog geschieden.

Vervolgens gaf Van Praag het woord aan algemeen directeur Arie van Eijden. Die gaf aan over het boekjaar en dus seizoen 2001-2002 ‘een dualistisch gevoel’ te hebben. ,,Sportief hebben we maximaal gepresteerd met de 28ste landstitel en de 15de bekerwinst, maar als organisatie kunnen we niet tevreden zijn over het financiële resultaat.’’

De continuïteit van Ajax is echter niet in het geding, volgens Van Eijden. ,,Dit zijn geen zalvende woorden. Ik geef oprecht aan waar we staan: het ziet er goed uit.’’ Toen Van Eijden terugkeerde bij Ajax, was zijn taak niet uitsluitend het clubgevoel terug te brengen. ,,Want daar kan de kachel niet van roken. Het was ook zaak Ajax weer gezond te maken. De belangrijkste opdracht was binnen een aantal jaren het operationeel resultaat ‘break even’ te krijgen.’’

Hoewel het operationeel resultaat met 18 procent verbeterde, is het boekingsresultaat negatiever dan het jaar ervoor. Dat was volgens Ajax’ directeur het gevolg van een verminderde opbrengst uit transfers, het beëindigen van het contract met Ferdi Vierklau en de resultaten uit de buitenlandse deelnemingen.

Van Eijden gaf aan dat Ajax zich wat betreft de financiële participatie uit de deelnemingen wil terugtrekken. Door de nieuwe regel dat een non-EU-speler onder de achttien jaar niet aangetrokken mag worden, en het feit dat iemand ook nog een tot twee jaar nodig heeft om te acclimatiseren, wordt het voor Ajax minder interessant om die deelnemingen te handhaven. Tevens woedt vaak ter plaatse de discussie of de club volledig voor de eigen prestatie moet gaan, of dat er opgeleid moet worden voor Ajax.

,,De deelnemingen hebben wel hun waarde gehad’’, volgens Arie van Eijden. ,,Maar een aantal waarden zijn nog niet uit te drukken. Ajax heeft Steven Pienaar transfervrij kunnen halen en voor Jelle van Dame is slechts een zeer kleine vergoeding betaald. Ook lopen er nog Belgische spelers in de jeugdopleiding van Ajax.’’
De internationale technische samenwerking zal gehandhaafd blijven. Van Eijden verklaarde dat er een aantal gegadigden is om de deelnemingen over te nemen, en dat die de technische samenwerking graag willen voortzetten.


,,De situatie is niet zo dramatisch als de cijfers doen vermoeden’’, aldus Van Eijden. ,,Het is onderdeel van het herstel van Ajax. We moesten schoon schip maken.’’ Van Eijden was niet positief in zijn oordeel over het besluit van de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMA) dat de televisierechten in het voetbal niet meer centraal verkocht mogen worden. ,,Het is een maatregel die in het belang is van de grote clubs, maar niet van de kleine. We zullen toch in een financieel gezonde competitie moeten spelen. Teveel clubs zullen in problemen komen en dan wordt het gat tussen de topdrie en de rest alleen maar groter. Terwijl de Europese Gemeenschap toch anders heeft besloten. Europese wedstrijden mogen wel centraa verkocht worden. Maar de Nederlandse overheid houdt zich wel vaker niet aan het Europese beleid. Kijk maar naar de zaak Nando Rafael.’’

Over het algemeen is de directie van Ajax tevreden, verklaarde Arie van Eijden. ,,Het tempo zou nog wel hoger kunnen zijn, maar een aantal contractuele verplichtingen kunnen we niet eenzijdig verbreken. Denk maar eens aan het grote aantal contractspelers’’, aldus Van Eijden, die dacht nog zo’n twee jaar nodig te hebben om Ajax financieel helemaal gezond te maken. De algemeen directeur ontkende dat Ajax het komende jaar een lening nodig heeft. ,,Ajax moet ook geen spelers verkopen om de continuïteit te waarborgen. Ajax houdt wel rekening met het feit dat spelers weg willen, om sportieve redenen.’’


Financieel directeur Jeroen Slop gaf vervolgens een toelichting op de jaarcijfers van het seizoen 2001-2002. Dat Ajax het ontbinden van het contract van Vierklau al begroot had, noemde Slop 'het voorzichtigheidsbeginsel’: wat je aan ziet komen moet je alvast meenemen. Er werd gevraagd waarom Ajax dan niet de belastingaanslag die ondanks werd opgelegd al had meegenomen in de jaarcijfers. Slop: ,,Ajax bestrijdt de aanslag en accepteert de hoogte van de aanslag niet. Dus was er geen noodzaak de cijfers voor deze AVA aan te passen.’’

Michael van Praag sloot zijn laatste aandeelhoudersvergadering als voorzitter af met een uitbrander aan het adres van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). ,,De aandeelhouders van Ajax hebben een andere reden om in de club te investeren dan de doorsnee belegger. Het zijn Ajacieden, en ze houden van de club. Natuurlijk mag de AVA Ajax op de vingers tikken.’’ Maar, betoogde Van Praag, de uitlatingen die leden van de VEB hebben gedaan in de media over Ajax, waren zeer negatief. ,,Ik zet vraagtekens bij de beweegredenen van de VEB om het volk te laten weten wat een ballentent het volgens hen is bij Ajax. Dat is zeker niet in het belang van de andere aandeelhouders.’’ Die ondersteunden het betoog van Van Praag dan ook met een hartelijk applaus.