Menu
AVA druk bezocht

AVA druk bezocht

De Algemene Vergadering Aandeelhouders kende maandagochtend een grote opkomst. Van elf tot half twee kregen de aandeelhouders informatie over het beleid bij Ajax en waren zij in de gelegenheid vragen te stellen.

Zoals gebruikelijk opende de voorzitter, John Jaakke, de vergadering. Daarna gaf hij het woord aan algemeen directeur Maarten Fontein, technisch directeur Martin van Geel en financieel directeur Jeroen Slop. Fontein sprak over een turbulent seizoen 2005-2006. Hij gaf aan dat het sportief gezien dit seizoen al een stuk beter gaat, gezien het feit dat het team in de eerste veertien wedstrijden tien punten meer heeft behaald dan vorig jaar. Uiteraard was het missen van de Champions League een grote teleurstelling. ,,Het is jammer dat de hobbel zich al in het begin van deze reis aandiende. Maar we moeten ons blijven realiseren dat ook Keulen en Aken niet op een dag zijn gebouwd.”

Martin van Geel gaf op zijn beurt inzicht in de maatregelen die Ajax op technisch gebeid heeft genomen om sportief weer aan de top te komen. Van de criteria van de technische staf, tot de opzet van de scouting en de doelstelling dat vijftig procent van de selectiespelers door Ajax zelf opgeleid dient te zijn. Nadat ook Jeroen Slop het jaarverslag had toegelicht, mochten de aandeelhouders vragen stellen aan de mannen achter de tafel. Behalve de directieleden en de voorzitter zaten daar ook Frank Eijken, Sjoerd van Loon, Joop Saan en Hennie Henrich namens bestuur en raad van commissarissen.

Dat lieten de aanwezigen zich geen twee keer zeggen. Vooral de heer Mossing nam de microfoon deze ochtend regelmatig ter hand. Hij noemde zichzelf bij voorbaat al ‘de vaste zeurpiet’. De aandeelhoudende fan wilde vooral weten hoe het toch mogelijk was dat er vorig seizoen zes spelers gratis de deur uit liepen. Martin van Geel gaf hem te kennen dat Ajax alles in het werk heeft gesteld om vier van de spelers wier contract afliep, voor een nieuwe termijn aan zich te binden. ,,Maar daar heb je wel twee partijen voor nodig. Nu hebben we een speler met een aflopend contract, Zdenek Grygera. Wij zijn maandenlang met hem in gesprek geweest over een nieuw contract en hebben er alles aan gedaan. We zijn er alleen niet uitgekomen. Met spelers wier contract in 2008 afloopt, zijn we nu al in gesprek en vorig jaar hebben we het contract van Stekelenburg, Vermaelen, Sneijder en Mitea langdurig verlengd."

Ook de vertegenwoordiger van de Vereniging van Effecten Bezitters (VEB), de heer H. Keyner, wilde enkele toelichtingen. Zo vroeg hij zich onder andere af waarom Ajax het afgelopen seizoen als ‘goed’ kwalificeert in het jaarverslag, terwijl er toch een verlies werd geleden. De financieel directeur gaf toe dat als je zo terugkijkt, je niet kan zeggen dat het fantastische resultaten zijn. ,,Het woord goed is vooral gebaseerd op het positieve operationele resultaat.” Keyner wilde ook weten op welke termijn Ajax verwacht structureel winstgevend te zijn. Fontein gaf af aan dat hij dat binnen de drie en vijf jaar verwacht. Wel met de opmerking dat het afhankelijk is van het resultaat vergoedingssommen (transfers).

De heer Jansen was benieuwd naar de geluiden die hij hoorde over het bijkopen van aandelen ArenA. ,,De gemeente wil haar aandelen verkopen”, luidde het antwoord van de voorzitter. ,,Nu bekijken wij of we daar eventueel interesse in hebben.”
Andere punten die bij de aandeelhouders leefden waren de relatie met Cruijff ('We hebben maandelijks contact'), of Juventus na de perikelen van de zomer zijn financiële verplichting jegens Ajax omtrent de transfer van Ibrahimovic wel nakomt ('Ze zijn tot op de dag bij'), en of de vergoeding die Ajax voor de Nederlandse internationals krijgt, ook bij de buitenlandse internationals bestaat ('Nee'). Verder maakte een aanwezige zich zorgen over een eventuele vijandige overname ('Maar dat kan niet want Ajax bezit zelf 73% van de aandelen').
Nadat de voorzitter instemming had voor punt 6 bestemming resultaat, er décharge van de directie voor het gevoerde beleid en van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op het door de directie gevoerde beleid was verleend, de machtiging aan de directie tot inkoop van eigen aandelen was aangenomen en de benoeming van accountant BDO was aangenomen, kon hij na tweeënhalf uur de vergadering sluiten.