Menu

BAVA stemt in met benoeming Jaakke

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders donderdagochtend hebben de aandeelhouders unaniem ingestemd met de benoeming van John Jaakke als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Alle formaliteiten zijn nu vervuld, wat betekent dat per 1 juli Jaakke officieel de nieuwe voorzitter van Ajax is.

De aanwezige aandeelhouders verzamelden zich in de Bestuurskamer op een leeg sportcomplex De Toekomst . In tegenstelling tot dinsdag op de Ledenraadvergadering, die eigenlijk een surprise-party was voor Van Praag, was er donderdag wel een agenda. Het enige punt wat op de agenda stond, was de voorgenomen benoeming van de heer Jaakke. Na een korte introductieronde werd overgegaan tot de agenda. Geen van de aanwezigen tekende bezwaar aan tegen de voorgenomen benoeming en niemand onthield zich van stemmen.

In een vragenronde werd de kersverse preses nog even stevig aan de tand gevoeld. Jaakke had in een korte introductie verteld dat hij, naast het leiden van een advocatenkantoor, nog verschillende nevenfuncties had. Hoe dacht de voorzitter tijd vrij te maken voor Ajax? Zijn antwoord was simpel: ,,Ik heb een paar nevenfuncties waar ik mij uit zal terugtrekken. Daarnaast heb ik goed overlegd met de mensen op mijn kantoor, en krijg ik voldoende tijd voor dit voorzittersschap. En als je dingen met plezier doet is het niet zo lastig om tijd vrij te maken."

Een andere aandeelhouder wilde weten of Jaakke dacht bestand te zijn voor de supporters. De nieuwe voorzitter vertelde al enkele malen Michael van Praag te hebben vergezeld op supportersavonden en hij was al regelmatig in het Supportershome geweest. ,,Als ik goed contact heb met de supporters, duidelijk en eerlijk ben, voorzie ik geen problemen," antwoordde hij.

Wat wil Jaakke bereiken, werd gevraagd. Voor zichzelf heeft hij zich een paar doelen gesteld, die hij liever voor zichzelf wil houden. Hij liet wel weten veel aandacht aan de supporters te willen besteden. Het contact dat er nu is wil hij houden en wellicht verbeteren. Ook wil hij geregeld de Toekomst bezoeken. Op voetbalgebied is Jaakke voornemens de lijn die een aantal jaren geleden is ingezet vast te houden, zodat Ajax successen kan gaan oogsten. ,,Als de voortekenen niet bedriegen zit er heel wat in het vat," voorspelde hij.

Met een ferme handdruk van Van Praag aan Jaakke werd vervolgens de officiƫle benoeming een feit. Michael van Praag onthulde tot slot dat hij vond dat hij eigenijk te weinig op de Toekomst was geweest. ,,En het leukste onderdeel van het voorzitterschap is juist het verkeren met mensen. Maar je moet je ook realiseren dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken." En met die wijze raad voor zijn opvolger kwam een einde aan de laatste gelegenheid van Van Praag als voorzitter van de club Ajax.

Na een dankwoord richting Van Praag was de vergadering echt ten einde en kon de agenda weer worden opgeborgen in de koffertjes. Vanaf 1 juli zal niet langer Michael van Praag, maar John Jaakke de club als voorzitter vertegenwoordigen.