Menu
Been jr. over commissie en Cruijff

Been jr. over commissie en Cruijff

Kort na de installatie van de commissie van voordracht lichtte Rob Been jr. dinsdagavond de beslissing van de Ledenraad toe. ,,Alles is erop gericht om zo snel mogelijk om uit de impasse te raken, ook op de Toekomst’’, aldus Been jr., de voorzitter van de Ledenraad.

Tegen middernacht voorzag Been jr. de installatie van de commissie van een extra uitleg. De leden die zitting nemen in de commissie en dus op zoek gaan naar bestuursleden zijn de ledenraadsleden Rob Been jr. (voorzitter), Mark Geestman, Keje Molenaar, Cees van Oevelen en Cees Vervoorn. ,,Deze namen zijn een afspiegeling van de Ledenraad’’, legt Been jr. uit. De zoektocht naar bestuursleden plus leden van de Raad van Commissarissen moet zorgvuldig zijn.

Johan Cruijff toonde zich al bereid om toe te treden tot het bestuur van de vereniging en de Raad van Commissarissen van Ajax. ,,Hij is bereid formele verantwoordelijkheid te nemen’’, vervolgt Been jr. ,,De Ledenraad is daar zeer content mee.’’ Naast de positie van Cruijff zijn er nog twee bestuurszetels vacant. Pas als daarna ook de RVC is geïnstalleerd, kan bijvoorbeeld een nieuwe algemeen directeur (na 1 juni als opvolger van Rik van den Boog) worden aangesteld. Over andere beslissingen is Been jr. duidelijk: ,,De plannen van Johan Cruijff worden gefaseerd ingevoerd. Lopende contracten worden vanzelfsprekend gerespecteerd.’’

Been jr.: ,,Wij her- en erkennen de grote tijdsdruk, maar we moeten zorgvuldig zoeken. Het kan niet te lang duren. Dit is in elk geval een zeer belangrijke dag in het bestaan van onze voetbalclub. Nu hoop ik dat de rust terugkeert en we echt kunnen richten op het kampioenschap. Want daar gaat het nu toch echt om.’’

Bekijk het complete interview met Rob Been jr. op Ajax TV.

Tekst en foto: Ajax.nl