Menu
Belangrijke vervolgstap gezet voor uitbreiding de Toekomst

Belangrijke vervolgstap gezet voor uitbreiding de Toekomst

De plannen om het sportcomplex de Toekomst uit te breiden zijn weer een stap dichterbij. Deze week werd de Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern ondertekend. Daar hoort onderstaand persbericht bij.

Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern ondertekend

De gemeente Ouder-Amstel en de betrokken grondeigenaren, de gemeente Amsterdam, NS Stations, AFC Ajax NV en Borchland/VolkerWessels Vastgoed, hebben recent de samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern ondertekend. Met de ondertekening wordt een belangrijke vervolgstap gezet in de toekomstige realisatie van een nieuwe woonwijk in de gemeente Ouder-Amstel.

Het is de ambitie De Nieuwe Kern te ontwikkelen als een multifunctioneel stedelijk gebied. Hierin is plaats voor maximaal 4.500 woningen en circa 250.000 m² aan ruimte voor bedrijven, kantoren, horeca, recreatie en sport waaronder de uitbreiding van sportcomplex de Toekomst van AFC Ajax.

Ruimte voor duizenden nieuwe woningen
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel ondertekende de verantwoordelijk wethouder Marian van der Weele de samenwerkingsovereenkomst.

Wethouder Marian van der Weele: ,,Processen waarin meerdere partijen samenwerken, zijn langdurig en intensief. Met het zetten van deze 5 handtekeningen is een belangrijke mijlpaal bereikt. Ik ben trots dat we met elkaar in goede samenspraak met de gemeenteraad van Ouder-Amstel, ruimte creëren voor duizenden nieuwe woningen in onze gemeente.’’

De toekomstige uitbreiding brengt de Toekomst nóg dichter bij de Amsterdam ArenA!
De toekomstige uitbreiding brengt de Toekomst nóg dichter bij de Amsterdam ArenA!

Het gebied De Nieuwe Kern ligt in de gemeente Ouder-Amstel en wordt globaal begrensd door de rijksweg A2, OV-station Duivendrecht en het ArenAPoort West gebied. Deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal omdat het gebied grote kansen biedt om voor duizenden mensen woningen te realiseren en zo bij te dragen in de woningbehoefte in de Metropoolregio.

Vervolg
De gemeente Ouder-Amstel gaat nu aan de slag met de volgende stap in de ontwikkeling van De Nieuwe Kern: het opstellen van een structuurvisie voor het gebied De Nieuwe Kern met een gefaseerde ontwikkeling in 2 deelgebieden.

Naar verwachting is met het opstellen van de structuurvisie 1 jaar gemoeid, gedurende deze periode worden belanghebbenden hierbij betrokken. Hierna volgen procedures voor bestemmingsplan(nen) en vergunningen. Bij een gefaseerde ontwikkeling wordt voorzien dat de eerste (bouw)werkzaamheden in het gebied De Nieuwe Kern zullen starten in 2020.

Tekst: Ajax.nl/Gemeente Ouder-Amstel
Beelden: Ajax.nl/Gerard van Hees