Menu
Benoeming commissarissen AFC Ajax NV

Benoeming commissarissen AFC Ajax NV

In een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn Uri Coronel (voorzitter), Joop Krant en Cor van Eijden benoemd tot commissarissen van AFC Ajax NV.

John Jaakke overhandigt Uri Coronel de voorzittershamer. John Jaakke overhandigt Uri Coronel de voorzittershamer.

Tijdens een vergadering van de Ledenraad op 17 april jongstleden werden Coronel (61), Krant (60) en Van Eijden (58) middels schriftelijke stemming reeds gekozen tot bestuurders van de vereniging.

Wie zijn de nieuwe commissarissen?

Uri Coronel is erelid van de vereniging Ajax. Hij zat van 1989 tot eind 1997 in het bestuur en was daarin verantwoordelijk voor de commerciële zaken. Tot eind 2007 zat hij in de Ledenraad. Coronel had een groot aandeel in de plannen voor de bouw van en de verhuizing naar de Amsterdam ArenA. Hij werkte daarnaast ondermeer als voorzitter van de Raad van Bestuur van Alexander en Alexander Holding BV en als vice-voorzitter van Aon Groep Nederland. De sinds anderhalf jaar gepensioneerde Coronel is thans ondermeer voorzitter van VNO-NCW Amsterdam en Noord-Holland en lid van het bestuur van het Fonds Gehandicaptensport. Ook is hij als voorzitter van de stuurgroep Masterplan Natura Artis Magistra actief, onder andere om de uitbreiding en de renovatie van de dierentuin Artis te helpen realiseren. Coronel was voorzitter van de onderzoekscommissie die in februari van dit jaar het rapport ‘Ajax, de weg naar winst’ presenteerde.

De drie commissarissen: Joop Krant, Uri Coronel en Cor van Eijden. De drie commissarissen: Joop Krant, Uri Coronel en Cor van Eijden.

Cor van Eijden is in het dagelijks leven algemeen directeur van Globe Reisburo BV, onderdeel van OAD Reizen. Sinds 1961 is Van Eijden lid van Ajax en hij was dit jaar tot zijn benoeming als bestuurslid voorzitter van de Ledenraad. Hij voetbalde er als jeugdspeler en later in diverse amateur-elftallen bij de senioren. Hij was tevens 27 jaar elftalleider van de B-junioren van Ajax. Daarnaast is hij al enkele jaren coördinator bij de jeugdafdeling. In 2000 werd hij benoemd tot lid van verdienste.

Joop Krant bezoekt Ajax vanaf zijn 7e jaar. Zijn kinderkaart werd donateurkaart, die later is omgezet naar een lidmaatschap. Krant was tevens lid van de onderzoekscommissie die in februari van dit jaar het rapport ‘Ajax, de weg naar winst’ presenteerde. Hij is bijna 30 jaar werkzaam geweest bij Kempen & Co. Tegenwoordig is Krant Managing Director van Catalyst Advisors BV,waar hij vanaf zijn kantoor uitkijkt op de ArenA. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van het bestuur van het Joods Historisch Museum en lid van de raad van commissarissen van Wereldhave NV.