Menu
Benoeming interim-directie akkoord

Benoeming interim-directie akkoord

De rechter heeft maandag uitspraak gedaan in het kort geding dat woensdag 7 december 2011 in Haarlem diende. De rechter heeft bepaald dat de benoemingen van Martin Sturkenboom en Danny Blind als interim-directeur rechtsgeldig zijn.

De rechter heeft evenwel het besluit tot voorgenomen benoeming van Martin Sturkenboom en Louis van Gaal tot statutair bestuurder van AFC Ajax NV tijdelijk geschorst.

Inzet van het kort geding waren de besluiten van de Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV d.d. 16 en 25 november 2011 inzake de voorgenomen benoeming van statutair directeuren (Van Gaal en Sturkenboom) en de tijdelijke aanstelling van interim-directeuren (Sturkenboom en Blind). Ajax-commissaris Johan Cruijff is met dertien andere betrokkenen de eisende partij in het kort geding. De gedaagden zijn AFC Ajax NV en de vier overige leden van de RvC, Steven ten Have (voorzitter), Edgar Davids, Marjan Olfers en Paul Römer.

Ajax zal nu eerst het vonnis bestuderen en mogelijk daarna met nadere berichtgeving komen.


Tekst: Ajax.nl