Menu
Bericht van de bestuursraad

Bericht van de bestuursraad

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 22 december 2011, hebben de aanwezige leden van de AFC Ajax, in overgrote meerderheid, de bestuursraad bij motie verzocht te onderzoeken of een gesprek tussen Johan Cruijff en Louis van Gaal kon worden bewerkstelligd, met als doel om in samenwerking te komen tot overeenstemming omtrent het technisch beleid.

Vanuit de leden bereiken de bestuursraad veel vragen over de stand van zaken met betrekking tot deze motie. Daarover kan nu het volgende worden meegedeeld: In de afgelopen weken heeft de bestuursraad onderzocht of het bovenstaande realiseerbaar is. Daartoe heeft de bestuursraad een aantal vertrouwelijke gesprekken met beide clubiconen gevoerd. Op basis van die gesprekken heeft de bestuursraad nu de conclusie getrokken dat het bovenstaande momenteel niet realiseerbaar is.

Hiermee meent de bestuursraad zowel aan de motie als aan de verantwoording daarover aan de leden te hebben voldaan. Gelet op de vertrouwelijkheid van de gesprekken met de heren Cruijff en Van Gaal zal de bestuursraad over de inhoud van de gesprekken geen verdere mededelingen (kunnen) doen.

Amsterdam
16 januari 2012
De bestuursraad