Menu
Bericht van de Bestuursraad

Bericht van de Bestuursraad

De vereniging AFC Ajax heeft bij de Ondernemingskamer een verzoek ingediend tot de benoeming van tijdelijke commissarissen. De directie van Ajax heeft kennis genomen van het besluit van de Bestuursraad.

De Bestuursraad van de vereniging AFC Ajax heeft kennis genomen van recente ontwikkelingen in het bestuur en het toezicht daarop bij AFC Ajax NV. In de afgelopen periode heeft de Bestuursraad een aantal kandidaten bereid gevonden tot een nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC) toe te treden. Deze kandidaten hebben echter ook aangegeven dat zij daarvoor niet beschikbaar zijn samen met de huidige commissarissen.

Aangezien de vereniging wettelijk niet zelf de bevoegdheid heeft in de vacatures te voorzien, heeft zij de Ondernemingskamer verzocht tijdelijke commissarissen te benoemen. Het doel daarvan is om de bestaande impasse in het bestuur en toezicht bij Ajax zo spoedig mogelijk tot een oplossing te brengen en een nieuw samengestelde RvC te kunnen benoemen.

Tekst en foto: Ajax.nl