Menu
Bericht van de Ledenraad

Bericht van de Ledenraad

De Ledenraad van Ajax heeft sinds woensdag 30 maart de opdracht om drie nieuwe bestuurders van de voetbalvereniging AFC Ajax te benoemen. Deze bestuurders zullen tevens lid van de Raad van Commissarissen (RvC) worden van AFC Ajax NV.

Daarbij heeft de Ledenraad zich ten doel gesteld om bestuurders te rekruteren die de voorwaarden kunnen scheppen om in relatieve rust maximale sportieve prestaties te realiseren.

Het besturen van een complexe organisatie als Ajax vereist een capabele en sterke directie en RvC met een zware eigen verantwoordelijkheid. De beursnotering stelt voorts specifieke eisen, waaraan eveneens dient te worden voldaan. De Ledenraad stelt vast dat het voldoen aan deze vereisten enerzijds, en de samenwerking met Johan Cruijff anderzijds, een spanningsveld met zich mee heeft gebracht.

Teneinde nimmer meer in een situatie te geraken als vorige week is ontstaan, heeft de Ledenraad een commissie benoemd, die dat spanningsveld zal onderzoeken. Hiertoe zal de commissie informerende gesprekken voeren met de betrokkenen en andere belanghebbenden die Ajax een warm hart toedragen. Als conclusie van deze informatieronde zal gerapporteerd worden aan de Ledenraad of, en op welke wijze, de samenwerking verder gestalte kan krijgen.

De commissie wordt gevormd door de ereleden Hennie Henrichs en Arie van Os, Ledenraadslid Cees van Oevelen en de voorzitter van de Ledenraad, Rob Been jr. Wij zullen op verzoek van en in overleg met alle partijen de grootst mogelijke voortgang betrachten zonder de zorgvuldigheid geweld aan te doen.

Tekst en foto: Ajax.nl