Menu
Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax heeft besloten het contract van algemeen directeur Michael Kinsbergen, dat afloopt per 30 juni aanstaande, niet te verlengen.

,,In de huidige omstandigheden kan niet worden voorzien in de opvolging. Eerst zal overeenstemming moeten worden bereikt over het oplossen van de problemen in en rondom het Technisch Hart en de gewenste vervolgstappen voor concretisering en uitvoering van het Plan Cruijff. Tevens zal moeten worden afgewogen welke consequenties deze oplossing heeft voor het gewenste profiel van de algemeen directeur”, aldus Hans Wijers, voorzitter van de RvC.

De RvC van Ajax heeft tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen besloten per direct een strategische commissie te benoemen, bestaande uit Dolf Collee en Theo van Duivenbode. Zij zullen tot nader order extra tijd en aandacht besteden aan het ondersteunen van de bedrijfsmatige aspecten van Ajax (Collee) en de vervolgstappen bij de verdere invoering van het Plan Cruijff (Van Duivenbode).

De RvC heeft tevens de heer Tshen La Ling bereid gevonden deze commissie voor de voetbaltechnische zaken te ondersteunen en van advies te voorzien. De heer Ling zal rapporteren aan de RvC.

Tekst en foto: Ajax.nl