Menu

Berichtgeving over illegale tewerkstelling bij Ajax is schandelijke laster

Berichten vandaag in de media gevoed door de uitzending van 'Twee Vandaag' van gisteren waarin Ajax wordt beschuldigd van massale illegale tewerkstelling van vreemdelingen worden met kracht door Ajax ontkend. De Arbeidsinspectie heeft tegenover Ajax bevestigd geen signalen te hebben gekregen over grote aantallen overtredingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).

Vanaf zijn vakantieadres in Spanje reageert algemeen directeur Arie van Eijden onthutst op de uitzending van ‘Twee Vandaag’. “Schandalig wat er over Ajax wordt beweerd. Ik heb er een nacht niet van geslapen.”

Ajax stelt zich op het standpunt dat van illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij Ajax in het geheel geen sprake is. Bovendien vindt de club de suggesties in de media dat er bij Ajax en Feyenoord 80 illegale spelers zouden rondlopen ‘schandelijke laster’. Diezelfde bewoordingen koppelt Ajax aan de beschuldiging dat het bij Ajax om 38 overtredingen van de WAV zou gaan.

Momenteel loopt er één (1) onderzoek van de Arbeidsinspectie bij Ajax, naar de Braziliaanse speler Augusto Torres, die in maart 2003 een week bij Ajax is geweest voor deelname aan een trainingswedstrijd van het tweede elftal van Ajax. In feite maakte het verblijf van Torres onderdeel uit van een in het voetbal gebruikelijke sollicitatieprocedure op grond waarvan club en speler het besluit nemen om al dan niet een contract met elkaar aan te gaan. Reeds decennia lang is dit een gebruikelijke en niet ter discussie staande procedure in het betaald voetbal in Nederland.

Bovendien is er een vrijstellingsbesluit bij de WAV waarin met zoveel woorden wordt bepaald dat een speler niet over een tewerkstellingsvergunning hoeft te beschikken wanneer:

1) hij zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft; en
2) hij korter dan vier weken in Nederland verblijft; en
3) zijn verblijf uitsluitend verband houdt met de deelname aan sportwedstrijden.
Ajax ziet de afloop van dit lopende onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet.

Ajax heeft contact opgenomen met de Arbeidsinspectie met de vraag of er –zonder dat de club daar weet van heeft- meerdere onderzoeken tegen Ajax lopen. De arbeidsinspectie bevestigt dat slechts het bezoek van Torres aan Ajax onderwerp van onderzoek is. “Dat is wat op dit moment loopt.” Bovendien zegt de Arbeidsinspectie geen signalen te hebben gekregen van vermoedens over massale illegale tewerkstelling. “Signalen dat het om deze enorme aantallen gaat hebben wij ook niet.”