Menu
Bestuur en RvC: functie ter beschikking

Bestuur en RvC: functie ter beschikking

De bestuursleden van Ajax hebben hun functie als bestuurslid van de vereniging Ajax ter beschikking gesteld. Dit hebben zij hedenavond meegedeeld tijdens de bijeenkomst met de ledenraad van de club. Daarbij was ook de voltallige directie aanwezig.

De ledenraad kwam vanavond bijeen om te spreken over de gang van zaken met betrekking tot de technische klankbordgroep. Op donderdag 24 maart 2011 bleek tijdens een gesprek met de clubleiding van Ajax en onder andere de klankbordgroep dat de adviezen van Johan Cruijff c.s. onverkort door de directie zouden moeten worden uitgevoerd, inclusief de personele consequenties. De directie van Ajax is eindverantwoordelijk voor het beleid en heeft aan de klankbordgroep meegedeeld dit niet uit handen te kunnen en willen geven. De Raad van Commissarissen (RvC) steunt de directie bij deze beslissing.

De bestuursleden van Ajax, te weten Uri Coronel (voorzitter), Cor van Eijden en Joop Krant, vinden dat het proces, en met name de daardoor ontstane en voortdurende onrust rondom de club, buitengewoon schadelijk is voor Ajax. Met het ter beschikking stellen van hun functie willen zij hun verantwoordelijkheid nemen door de club ruimte te bieden om uit deze dreigende impasse te raken.

Zij stellen daarmee ook hun positie als leden van de RvC van AFC Ajax NV, al dan niet gefaseerd, ter beschikking. Dit geldt ook voor de andere twee commissarissen, Frank Eijken en Jan Haars.

Concreet betekent de mededeling van de bestuursleden, dat de ledenraad op zoek moet gaan naar opvolgers. In de periode tot aan de formele benoeming van die opvolgers blijven de huidige bestuursleden in functie als bestuurders van de vereniging en als commissarissen van de vennootschap.

Conform het bepaalde in de statuten van de vereniging Ajax worden bestuursleden benoemd door de ledenraad. Voor het benoemen van nieuwe commissarissen is een (Buitengewone) Algemene Vergadering van Aandeelhouders nodig.

Tekst: Ajax.nl
Foto's: Ajax.nl/Gerard van Hees

Algemeen directeur Rik van den Boog stond na afloop de pers te woord. Algemeen directeur Rik van den Boog stond na afloop de pers te woord.