Menu

Bestuurswijziging GBA

De heren Jos Verhaegen, Albert Verhaegen en René Snelders hebben maandagochtend, mede in verband met hun leeftijd, besloten op korte termijn hun bestuurslidmaatschap van Germinal Beerschot Antwerpen te beëindigen.

In verband met hun staat van dienst als mede-oprichters van de club zal gezocht worden naar een mogelijkheid om in een honoraire positie aan de club verbonden te blijven.

Het management van Germinal Beerschot Antwerpen zal versterkt worden met een afvaardiging van bureau Eclipse, met name in de persoon van François Laureyssen.

Sinds juni 2000 is Ajax grootaandeelhouder van Germinal Beerschot Antwerpen.

Website Germinal Beerschot Antwerpen