Menu

Bijeenkomst Ajax-supporters en Ajax-leiding

In het Ajax-supportershome vond op woensdagavond 29 december 2004 een informatieavond plaats. Organisatie van de avond was in handen van Ajax-supporters, vertegenwoordigd door de Ajax Supporters Delegatie (ASD).

De ASD wilde een twaalftal punten behandelen met John Jaakke, voorzitter van de vereniging Ajax en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van de AFC Ajax NV, algemeen directeur Arie van Eijden en financieel directeur Jeroen Slop.

Veel supporters maakten van deze gelegenheid gebruik om in discussie te treden met degenen die de leiding hebben bij Ajax. De zaal was goed gevuld. Eveneens waren sommige Ajax-werknemers en mensen van de Ajax-ledenraad aanwezig.

Van de 12 punten die werden besproken, bestond over negen min of meer overeenstemming.

De volgende punten zijn behandeld:
1. Taakwijziging veiligheidsfunctionaris
2. Supporters moeten lid kunnen worden van Ajax
3. Aanpassing van het personeelsbeleid
4. Ajax dient zich, in redelijkheid, achter de supporters te scharen
5. Ajax dient de discussie aangaande combivervoer openlijk op te starten
6. Alternatieve vervoersregeling
7. Dichtbouwen gracht ArenA
8. ArenA meer Ajax- gezicht
9. Geen WWS meer in de ArenA
10. Transparante prijzen voor toegangsbewijzen
11. Inspraak in toewijzingen seizoenskaarten op Zuid en 410
12. Terugkeer oude logo en inspraak bij het ontwerpen van het uitshirt.

Over het dempen van de gracht en de terugkeer van het oude logo liepen de meningen uiteen. Deze punten komen tijdens de volgende bijeenkomst aan de orde. Voorzitter John Jaakke meldde dat er een commissie naar het ledenbeleid van Ajax kijkt en de vraag onderzoekt of ook supporters in de ledenvergadering moeten zijn vertegenwoordigd.

Tijdens de rondvraag bracht John Jaakke het feit ter sprake dat een deel van onze aanhang Ajax afficheert als 'Jodenclub' en 'Joden' als geuzennaam gebruikt. Ajax wil van dit imago af en deed het verzoek aan de supporters om na te denken over de gevolgen van het gebruiken van deze naam. Dit werd onderbouwd door een betoog van Uri Coronel. Dit erelid en oud-bestuurslid van Ajax vroeg iedereen persoonlijk om eens na te denken over het effect dat het roepen van 'Joden' heeft op delen van de Joodse gemeenschap. Coronel doelde dan ook vooral op de uiterst ongewenste reactie die het gebruik van het woord 'Joden' bij andere clubs oproept en de gevoelens die zulke reacties weer teweegbrengen bij velen.

Tenslotte deden Ajax-supporters een verzoek aan alle aanwezigen om een bijdrage te leveren aan Giro 555 om de slachtoffers van de ramp in Aziƫ te steunen. Algemeen directeur Arie van Eijden deed de toezegging dat Ajax het opgehaalde bedrag van de avond zou verdubbelen. Uiteindelijk is er iets meer dan 1000 euro op rekening 555 gestort.