Menu
Cassatie in belastingzaak Ajax

Cassatie in belastingzaak Ajax

De minister van Financiën is in cassatie gegaan tegen twee uitspraken van het Gerechtshof te Amsterdam van 20 december 2006. De uitspraken hebben betrekking op de aan Ajax opgelegde naheffingsaanslagen loonbelasting van in totaal € 5,8 miljoen exclusief heffingsrente, die verband houden met de transfers van Laudrup en Arveladze in 1997.

Het Gerechtshof verklaarde het beroep van Ajax tegen de naheffingsaanslagen gegrond en bepaalde dat Ajax uitsluitend ten aanzien van de transfer van Arveladze nog een bedrag aan loonbelasting zou moeten betalen, te weten een bedrag van € 245.041,= exclusief heffingsrente. Tegen deze uitspraak is ook door Ajax cassatie ingesteld.