Menu
Commissie Ledenraad in Barcelona

Commissie Ledenraad in Barcelona

De ledenraadscommissie die het ontstane spanningsveld na de gebeurtenissen rondom de klankbordgroep technische zaken en de clubleiding onderzoekt heeft donderdag een gesprek met Johan Cruijff in Barcelona gehad.

Afgelopen zondag benoemde de Ledenraad van Ajax een commissie die het ontstane spanningsveld na de gebeurtenissen rondom de klankbordgroep technische zaken en de clubleiding zou gaan onderzoeken.

Hiertoe zou deze commissie, die bestaat uit de ereleden Hennie Henrichs en Arie van Os, ledenraadslid Cees van Oevelen en de voorzitter van de Ledenraad, Rob Been jr., informerende gesprekken gaan voeren met de betrokkenen en andere belanghebbenden die Ajax een warm hart toedragen.

Donderdag heeft de commissie met Johan Cruijff in Barcelona gesproken. Bij het gesprek was ook erevoorzitter Michael van Praag aanwezig. Erelid Cruijff laat weten dat de bespreking in een zeer prettige sfeer plaatvond. Rob Been jr. deelt namens de commissie mee dat ze in de openhartige en coöperatieve houding van Cruijff aanknopingspunten zien om uit de gerezen impasse te geraken.

Allen hebben afgesproken geen nadere informatie te verstrekken over de inhoud van deze eerste bespreking.

Tekst: Ajax.nl
Foto: Ajax.nl/Louis van de Vuurst